19/2007. (XI. 15.) Kgy jegyzőkönyv

A dohányzásellenes bizottság ülésének jegyzőkönyve

A 12 a dohányzásellenes bizottság ülésének jegyzőkönyve alatt több bizottságban tevékenykedett, így között a Lakásügyi Bizottság alelnökeként, és között a bizottság elnökeként, valamint a Tulajdonosi Bizottság tagjaként munkálkodott. Alakulásától tagja volt a Ménfőcsanaki Településrészi Önkormányzat testületének, melynek a dohányzásellenes bizottság ülésének jegyzőkönyve cikluson keresztül vezetője volt.

Mindvégig nagy lelkesedéssel végezte munkáját, szívügyének tekintve Győr és szűkebb pátriája Ménfőcsanak szépülését, fejlődését. Kéri, hogy a Közgyűlés egy perces néma felállással adózzon a képviselő úr emlékének!

A megemlékezés után tájékoztatja a Képviselőtestületet, hogy a temetés hétfőn, a dohányzásellenes bizottság ülésének jegyzőkönyve Megállapítja, hogy az ülésen 28 képviselő — a megválasztott képviselők több mint fele — jelent meg, tehát a testület határozatképes. Az ülést megnyitja.

a dohányzásellenes bizottság ülésének jegyzőkönyve akik abbahagyták a dohányzást Zélandon

Borkai Zsolt polgármester: Rátér a napirend szerinti ülésre, melynek tervezett napirendjét a kiküldött meghívó tartalmazza. A Pannon-Víz Zrt. Javasolja, hogy ezen előterjesztéseket, a döntést igénylő ügyeket követően vegye fel a testület napirendre. Kéri, hogy akinek a napirenddel kapcsolatos észrevétele, vagy más javaslata van, jelezze!

Németh Zoltán alpolgármester: A december 6.

tapasztalt nők feladják Gratulálunk a dohányzás leállításához

Véleménye szerint, az Útkezelő Szervezet szakmai javaslata alapján ez a kötelezettségvállalás 1,1 milliárd forint lenne. A költségvetés elfogadására február végén kerül sor. Mivel az előkészítő eljárás három hónapot vesz igénybe, mindössze négy hónap marad a tényleges munkák elvégzésére. Amennyiben a város a fedezet biztosítása által vállalja ezt a kötelezettséget, akár már márciusban, vagy áprilisban megkezdhető a kivitelezés. Kéri javaslata elfogadását. Schreiner László képviselő: Szeretne választ kapni, hogy Németh Zoltán alpolgármester úr, az ismert helyzet tekintetében, milyen minőségben terjeszt be új napirendet?

Borkai Zsolt polgármester. Elmondja, hogy a napirend elfogadása után szerette volna tájékoztatni a Képviselőtestületet, a várost foglalkoztató kérdésekről. Tájékoztat, hogy törvényi jogával élve, visszavette Németh Zoltán alpolgármester úrtól korábbi feladatkörét. Ennek ellenére az Alpolgármester úr megteheti javaslatát, mivel az említett előterjesztés előkészítésével ő foglalkozott.

19/2007. (XI. 15.) Kgy jegyzőkönyv

A kért napirendi ponttal teljes mértékben egyetért és támogatja. Eredics Imre képviselő: Kérdést szeretne feltenni az említett javaslattal kapcsolatban. Úgy véli, a dohányzásellenes bizottság ülésének jegyzőkönyve az 1,1 milliárd forint igen nagy összeg, ezért érdeklődik, hogy elegendő idő áll-e rendelkezésre, egy ilyen nagy erejű kötelezettségvállalás december 6.

Ez a nagyságrend, jelentős korlátozást jelent a Szeretné kikérni a Polgármester úr véleményét. Borkai Zsolt polgármester: Válaszában elmondja, hogy Németh Zoltán alpolgármester úrtól, feladatkörének elvonása előtt, e témában tájékoztató anyagot nem kapott. E fejlesztés támogatását azonban megfontolandónak tartja. Véleménye szerint, kellően meg kell vizsgálni, hogy a jövő évi költségvetés terhére valóban teljes felelősséggel vállalható-e ez az 1,1 milliárd forint.

Nem elég csak a szakmai elképzelés, ehhez pénzügyi és gazdasági alátámasztás is szükséges. Támogatja az elképzelést, de fontosnak tartja a megfelelő előkészítést a Képviselő testület elé terjesztés előtt. Kalmár Ákos képviselő: Igazat ad abban, hogy 1,1 milliárd forint kötelezettségvállalás komoly feladat. Egyre jobban körvonalazódik a jövő évi költségvetés bevételi és kiadási oldala, ezügyben Simon Róbert alpolgármester úrral és Tóth Béla pénzügyi osztályvezető úrral is történtek megbeszélések.

Úgy véli, hogy különösebb kockázat nélkül vállalható ez az előzetes kötelezettségvállalás. Borkai Zsolt polgármester: Tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a napirend elfogadásával kapcsolatban nincs vitára lehetőség, így kéri a képviselő urakat, hogy a további hozzászólásoktól tartózkodni szíveskedjenek. Szavazásra bocsátja a módosított napirendet. Megállapítja, hogy a Közgyűlés — melynek létszáma 31 fő - a napirendet 31 igen egyhangú szavazattal elfogadta.

A dohányzásellenes bizottság ülésének jegyzőkönyve helyi idegenforgalmi szezon alakulásának értékelése Előterjesztő: Dr. Holló Sándor ezredes, városi r. Javaslat az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló új rendelet megalkotásának koncepciójára Előterjesztő: Dr.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és az egészségügyi szolgáltatást nyújtó vállalkozások között kötött szerződések felülvizsgálata Előterjesztő: Dr. Ottófi Rudolf alpolgármester 5. Javaslat a térítési díj ellenében a dohányzásellenes bizottság ülésének jegyzőkönyve vehető egyes orvosi szolgáltatások térítési díjáról Előterjesztő: Dr. Ottófi Rudolf alpolgármester 6. Koncepció az idősek életminőségének javítására Győr városban Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester 7.

A Javaslat közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítására Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester 2. Németh Viktor, az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elnöke 4.

Állásfoglalás a Megyei Sportigazgatóság megszűnésével kapcsolatban Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester 6. Javaslat dr. Kovács Pál születésének Sziget-Révfalu közúti kapcsolatának biztosítása új híddal Előterjesztő: Németh Zoltán alpolgármester 8. Javaslat háziorvosi munkakör betöltésére Előterjesztő: A dohányzásellenes bizottság ülésének jegyzőkönyve.

Ottófi Rudolf alpolgármester 9. Javaslat az Egyesített A dohányzásellenes bizottság ülésének jegyzőkönyve és Szociális Intézmény Apáca utcai telephelyén az átlagot jóval meghaladó minőségű hányás a dohányzás miatt megszüntetésére Előterjesztő: Dr.

KT jkv. 2011.08.30

Javaslat a Karzat Kultúrközpont Alapítvány részére pénzeszköz átadására a Tájékoztató a bizottságok és településrészi önkormányzatok döntési hatáskörben hozott határozatairól Tájékoztató a közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott döntésekről Tájékoztató a Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő RÁBA részvénycsomag értékesítéséből befolyó vételár felhasználásának módosítására Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester Javaslat külső szervi támogatásra Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester Javaslat új kiadási jogcím létrehozására Előterjesztő: Dr.

Ottófi Rudolf alpolgármester Szavazásra bocsátja a javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés — melynek létszáma 31 fő - 22 dohánytabletták dohány plusz, a dohányzásellenes bizottság ülésének jegyzőkönyve nem és 8 tartózkodás mellett a javaslatot elfogadta. Holló Sándor ezredes, kapitányságvezető urat és a Megyei Rendőr-főkapitányság részéről Dr.

Bánhalmi Zsolt rendőr alezredes, bűnügyi igazgató urat. Megkéri a kapitányságvezető urat kiegészítésének megtételére. Rátér előterjesztése kiegészítésére: Az idei év a korábbi évekhez viszonyítva, az idegenforgalom szempontjából nehezebbnek bizonyult. A Rendőrség kevesebb költségvetésből gazdálkodott, és a támogatás összege is csökkent. Ezúton köszöni meg a Közgyűlésnek a 7 millió forintot, valamint azokat a tárgyi eszközöket, melyeket részükre biztosítottak.

Ez a pénz, a közterületi járőrszolgálat szervezésében és lebonyolításában nyújtott nagy segítséget. Kéri, hogy a bemutatott adatok elemzése során mindenki vegye figyelembe azt, hogy idén Budapesten több csapatösszevonásra is sor került, melyekben a győri rendőrség is részt vett.

Látható, hogy a közterületi órák száma ezáltal kevesebb lett. A Schengeni Egyezmény következményeként, az országban két helyen járt a dohányzásellenes bizottság ülésének jegyzőkönyve brüsszeli bizottság, ahol megtekintették, a csatlakozás mennyiben változtatja meg a rendőrségek feladatkörét.

Az egyik ellenőrzés Győrre esett, a Rendőr-főkapitányság kíváló értékelést kapott. A vizsgálat a rendőrjárőrök szóbeli kikérdezéséből, a CIC rendszer bemutatásából, és különböző kérések teljesítéséből állt.

19/2007. (XI. 15.) Kgy jegyzőkönyv

A csatlakozáshoz való felkészülés mind a közrendvédelmi, mind a bűnügyi állomány részéről többletmunkát jelent. Mindezek miatt, a közterületekre vezényelt járőrök száma lényegesen kevesebb volt, a dohányzásellenes bizottság ülésének jegyzőkönyve a dohányzásellenes bizottság ülésének jegyzőkönyve évekhez képest, ez a szám ról re csökkent.

Mivel egy több napig tartó összevonást követően szabadnap biztosítása kötelező, napokig nem lehetett több kolléga jelenlétével számolni. A bűncselekmények száma ról ra emelkedett. A külföldi állampolgárok ellen elkövetett bűncselekmények száma is megnőtt. Ez felróható a határok megnyitásának, valamint annak, hogy az Árkád üzletközpontba nagyon sok turista érkezik.

Füstbe mehet az elektromos dohányzás Magyarországon

A külföldi bűnelkövetők esetében megállapítható, hogy elsősorban szlovák, lengyel és a szomszédos államok polgárai ellen indul eljárás. A helyszíni bírságok száma csökkent, a szabálysértési eljárások száma ről ra nőtt. Az Országos Rendőr-főkapitányság állásfoglalása alapján, november től, a koccanásos balesetek esetében helyszíni a dohányzásellenes bizottság ülésének jegyzőkönyve helyett feljelentésre kerül majd sor.

A közlekedési balesetek száma az országos számok tekintetében kielégítő, Győr-Moson-Sopron Megye második a statisztikában. Újonnan kialakult probléma, hogy a várost ellepték a koldusok. Fontosnak tartja e kérdés tárgyalását. Több intézmény vezetőjét is felkeresték az okok kiderítése érdekében. Véleménye szerint ez a szám emelkedhet a jövőben, mivel úgy gondolja, ezt a helyzetet rendőrségi szempontból nem lehet kezelni. A rendőrség figyelmeztetést alkalmazhat, vagy eljárást kezdeményezhet.

A koldust, tetten érés esetén, a Polgármesteri Hivatal Szabálysértési Hatóságán állították elő. E személyeknek nincs vagyonuk, így csak az aznap összegyűjtött pénz elkobzására van lehetőség.

Keresni kell a megoldást, mivel nemcsak a lakosokat zavarja ez a jelenség, de a külföldiek számára is visszatetszést kelt és rossz hírnevet szerez a városnak. Ezúton is megköszöni az ehhez nyújtott támogatást. Úgy véli, ez lehetőséget teremt az általános iskolás tanulók oktatására és KRESZ versenyek megszervezésére. Reméli, ezzel a dohányzásellenes bizottság ülésének jegyzőkönyve a közlekedési balesetek számának csökkentéséhez is. Elmondja, hogy a Győri Rendőr-főkapitányság, pályázat alapján R-tanú berendezéseket vásárolt.

E készülékek segítségével lehetővé válik a szabálysértők dokumentálása, mely felvételek a szabálysértési hatóság számára is bizonyítékként szolgálhatnak. Végezetül az integrációról tájékoztat.

A Győri Rendőrkapitányság fővel bővül, a határőrség tagjainak átvételével. Előny, hogy a rendőri jelenlét, így növekedni fog a városban. Ennek eredményeként jóval kevesebb elvonásra lehet számítani a közeljövőben. Ez a csoport biztosítja majd a megyei rendezvényeket. Reméli, hogy az integrációs átállás a lakosok számára észrevétlen marad, és munkájukat zavartalanul tudják elvégezni! Befejezésül, megköszöni a figyelmet. Eredics Imre képviselő: Örül a kiegészítésnek.

a dohányzásellenes bizottság ülésének jegyzőkönyve hogyan lehet támogatni a dohányzásról lemondó embert

Véleménye szerint, a rendőrfőkapitány úr által tartott a tájékoztatóban elhangzott ismeretek fontosabbak, mint az idegenforgalom helyzetére irányuló jelentés. Bízik abban, hogy a változás észrevehető lesz, és a rendőrök száma növekedni fog a közterületeken.

Érdeklődik, hogy a rendőrség szervezetén belüli mozgásokat figyelembe véve, lehet-e arra számítani, hogy a közlekedés rendészet is jelentős erősítést kap?

Keresés űrlap

Tapasztalatai szerint, korábban ez az osztály rendelkezett a legcsekélyebb létszámmal, és a közlekedési problémák jelentős része abból adódott, hogy nem tudtak jelen lenni a közterületeken. Kérdezi, hogy várható-e változás? Holló Sándor, a Győri Rendőrkapitányság kapitányságvezetője: Válaszában elmondja, hogy a Közlekedésrendészeti Osztály három fővel bővül a közeljövőben.

Reményeik szerint, ez olyan speciális csoport lesz, mely nemcsak a közbiztonsági és bűnügyi feladatokat, de a közlekedésrendészeti feladatokat is ellátja majd. Továbbra is kiemeli az R-tanú készülékek fontosságát. Szükséges további térfigyelő rendszerek kiépítésére a városban.

Véleménye szerint visszatartó erőt jelent, és lehetőséget kínál a szabálysértések ellenőrzésére és dokumentálására. Az erre irányuló pályázat elkészítése jelenleg folyamatban van. Borkai Zsolt polgármester: Megköszöni a tájékoztatást.

Papp László jegyző: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy ez év június hónapban sikeres előkészítő tárgyalás zajlott a prevenció jegyében, a Rendőrség, a Közterület-felügyelet, a Fogyasztóvédelem, valamint számos üzlettulajdonos közreműködésével. Elmondja, hogy a megyében jelenleg egyedülállóként, a Polgármesteri Hivatal zajszintmérő berendezéseket vásárolt. Azt gondolja, hogy tökéletes turisztikai szezon nincsen.

A razziák eredményeként szűkültek, illetve minimálisra csökkentek a problémák. Véleménye orrspray függőség ellen, ez a partneri kapcsolat megfelelően, eredményesen biztosította a közrend, a közbiztonság és a közterületek védelmét.

Végezetül megköszöni, a Rendőrkapitány úr hatékony munkáját. A gyerekek játszva ismerkedhetnek a közlekedés szabályaival, ez hozzájárulhat a balesetek a dohányzásellenes bizottság ülésének jegyzőkönyve.

Elvárásai teljesültek, reméli, hogy ez a város érdekeit is szolgálja majd. Szabó József képviselő: A napirenddel kapcsolatban első gondolata az volt, hogy az idegenforgalmi szezont vajon miért csak a rendőrkapitány úr értékeli? Miért nem teszi ugyanezt a Közgyűlés is, különböző szempontok alapján? Így miközben kifejezi köszönetét, kéri, hogy a turizmus helyzetének alakulásáról a képviselő-testület is beszéljen! A koldusokat másfajta érzésekkel figyeli, még akkor is, ha nyilvánvaló, hogy némelyikük üzletszerűen végzi ezt a tevékenységet.

A lakókkal nem sikerült találkoznia, vélhetően nem tartózkodtak otthon. Kéri a polgármester úr és a Hajléktalanszálló munkatársainak segítségét az emberek felkutatásában, mivel a téli fagyok beköszönte tragédiákhoz vezethet. Végezetül megköszöni a rendőrség által készített értékelést. Borkai Zsolt polgármester: Elmondja, hogy jelenleg folyik a Közgyűlés jövő évi munkatervének elkészítése.