Szegény gazdagok: text - IntraText CT

A fickó nem hagyhatja abba a füvet

De aki Texas délnyugati végébe, például El Paso városába akar utazni, annak át kell vágni a Llano Estacado [1] nevű óriási fennsíkon, melynek magassága ezer és másfél ezer méter között váltakozik. Valójában ez Texas nyugati határvidéke és történetünk voltaképpeni színtere. A színtér most nem üres és nem kihalt. Az életet és a mozgást egyelőre két lovas képviseli, egy fehér és egy néger. Mindkettőnek a ruházata elüt a szokványostól.

A fehér lovas indián sarut és bőrnadrágot viselt, s olyan kabátot, mely a mai frakk őse lehetett valamikor. Két hosszú szárnya libegve terült el a ló két oldalán. Az egykor kék színű, de most már megfakult kabátot vállpántok és ragyogóan kifényesített rézgombok díszítették.

A lovas fejét óriási fekete női kalap ékesítette - ő amazonkalapnak nevezte - s ezen sárgára festett a fickó nem hagyhatja abba a füvet hamis strucctoll lengedezett. A vézna külsejű fehér lovas vállán kétcsövű puska függött, övében kés és két revolver nyele volt látható. A néger hatalmas termetű, széles vállú fickó volt, valóságos óriás. Lábán ő is mokasszint a fickó nem hagyhatja abba a füvet s hozzá indián legginget, vagyis bőrből varrt, rojtos, hosszú lábszárvédőt, mely az ágyékától a sarkáig ért - olyan volt, mint két különálló nadrágszár.

Tehát derekán alul indián volt, de derekán felül francia, mert olyan atillát vagy mentét viselt, mint a francia dragonyos tisztek akkoriban. Pompás darab volt, de már meglehetősen kopott, csak a jóisten a megmondhatója, hány kézen keresztül és milyen kacskaringós úton jutott el eredeti tulajdonosától a négerig.

Nagyobb baj volt az, hogy a pazar kabát túlságosan szűk volt a néger óriásnak: be se tudta gombolni. Ezt a hibát azzal ütötte helyre, hogy a dragonyosmentéhez piros-fekete kockás sálkendőt viselt, s ezt vaskos csokorba kötötte a nyakán. Fedetlen fejét dús haj díszítette, mely ezernyi göndör fekete fürtből állt; ezeket a fürtöket mintha fodrász bodorította volna külön-külön. A néger ruházatát fegyverek egészítették ki - dupla csöves puska, vadászkés, ócska pisztoly és még a fickó nem hagyhatja abba a füvet katonai szurony is, melynek vándorútja éppen olyan rejtélyes volt, mint a dragonyosatilláé.

A két lovas ruháján, akármilyen hóbortosnak tetszett is, a Vadnyugaton nem ütközött meg senki. Ott a ruhánál többet számít a ló, márpedig mindkét utas lova kitűnő volt; hosszú út volt mögöttük, mégis olyan vidáman emelgették lábaikat, mintha csak nemrég indultak volna el hazulról. Most egy patak partján poroszkáltak, az üde zöld fűben, mely csupán néhány lépésnyi szélességben szegélyezte a partot.

Hátrább satnya jukkafák közt nehezen tengődött a fű, s szinte zörgött, akár akupresszúra a dohányzásról való leszokáshoz száraz haraszt.

Szegény Massa Bob éhes, mint a cápa, egy harapásra lenyel egy ember. Ezen a vidéken van, annyi bizonyos. Remélem, hamarosan célnál leszünk. Nézd csak: nem lovas közeleg-e ott? Kezével jobbra, a patak túlsó partja felé mutatott.

Bob megállította lovát, s tenyerét szeme fölé emelte, hogy megvédje a már alacsonyan álló nap ferde sugaraitól. Szokása szerint még a száját is kitátotta, miközben a szemét meresztgette.

Kis ember, nagy ló. Mifelénk jönni. A lovas, akiről beszéltek, élénk ügetésben közeledett, de amikor odaért, megállás nélkül folytatta a fickó nem hagyhatja abba a füvet, mintha észre se venné őket. Ez meg úgy siet, mintha nem akarna szóba ereszkedni velünk. Vagy remete természetű, vagy pedig nem tiszta a lelkiismerete.

A te bömbölő hangodat bizonyára meghallja. Bob tölcsért formált két óriási tenyeréből, és teli torokkal kiáltotta a lovas után: - Halló! Massa Frankot és Massa Bobot miért kikerül? Dörgő hangja csakugyan alkalmas volt arra, hogy akár egy tetszhalottat is életre keltsen.

Az idegen lovas mosolyogva meghúzta a gyeplőt, és megállt. Frank és Bob odaugrattak hozzá. Amikor egészen a közelébe értek, észrevették, hogy nem kis termetű emberrel állnak szemben, hanem egy olyan ifjúval, aki még alig nőtt ki a kamaszkorból.

A kaliforniai cowboyok módjára tetőtől talpig tehénbőr ruhába volt öltözve, s fején széles karimájú sombrerót viselt. Öv helyett piros kendőt kötött a derekára, s ebből egy bowie-késen kívül két díszes, ezüsttel kivert pisztoly kandikált elő. Nehéz kétcsövű puska hevert előtte a nyeregben, s a nyereg két oldaláról egy-egy nagy bőrlap függött alá. Mexikóban viseltek ilyen bőrvértet, mely jól megvédte a lovas lábait nyilak és lándzsadöfés ellen. Az ismeretlen ifjú arcát barnára cserzette a nap, érdessé fújta a szél, s ez férfiassá tette.

De még inkább az a feltűnő sebhely, mely homlokának felső bal szögletétől rézsútosan húzódott le egészen a jobb szeméig. Már régen begyógyult, de a vaskosan kidudorodó vörös forradás megmaradt, s leszokni a dohányzásról a terhes véleményekről napjáig emlékezteti valamire, amit talán jobb lenne elfelejteni.

A fickó nem hagyhatja abba a füvet a lényében más is, ami ezt az ifjút koraéretté tette. A nehéz puskát olyan könnyedén emelte fel, mint egy tollszárat; nagy, sötét szeme fürkészően vizsgálta a két lovast, aki útján megállította; s büszkén és biztosan ülte meg a lovat, akár egy felnőtt.

Neheztel talán, mert boynak szólítottam? Szólítson, ahogy akar, de akkor a válaszomat se vegye zokon. Hát akkor szorítsunk kezet.

A Született feleségek epizódjainak listája

Idegen vagyok itt, és Helmer's Home-ba kell mennem. Legyen szíves, igazítson útba. Remélem, nem vezet tévútra. Az ifjú a fickó nem hagyhatja abba a füvet a felé nyújtott kezet, és így felelt: - Gazfickó, aki az utast félrevezeti. Én éppen Helmer's Home-ba tartok. Ha követni akarnak, megtehetik.

Megindította lovát, és a másik kettő követte. Vezetőjük a pataktól elkanyarodva déli irányba fordult. A patak jókora kerülővel ér oda.

leszokni a dohányzásról egy évvel ezelőtt súlya miért köhögjön, ha abbahagyom a dohányzást

Hogyne ismerném! Frank és Bob most már közrefogták vezetőjüket, úgy nyargaltak hárman egy sorban. Az ifjú megint fürkésző pillantást vetett rájuk.

Aki tisztességes, barátságos fogadtatásban részesül nála. De a csirkefogókkal kurtán bánik. A fickó nem hagyhatja abba a füvet hát nincs mitől tartanunk. Ha rendes emberek, nem kérhetnek tőle olyat, amit meg ne tenne. Inkább hogy vadász barátainak segítségére legyen.

a fickó nem hagyhatja abba a füvet a dohányzás kódja spb Ár

Megkaphat nála mindent, amire egy utasnak szüksége lehet, s a lehető legolcsóbb áron. De ha valaki nem tetszik neki, háromszoros áron sem kap semmit. Talán farmja van? Szabad vagyok, mint az égi madár, vagy inkább, mint az erdei vad. Nincs senkim a világon. Bloody Fox néven ismernek. Frank nagyot nézett. Bloody Fox - Véres Róka. A fickó nem hagyhatja abba a füvet jelentsen ez?

  1. Hogy is mondják franciául, hogy tunkitunki?
  2. Karl May : Winnetou
  3. Abbahagytam a dohányzást és az izzadást
  4. Most kiderült, hogy utána kell mennem Mexikóba, sőt Mexikó legveszedelmesebb vidékére.
  5. Hagyja abba a dohányzást az eredmény eléréséig
  6. Mikor tanító hal is meg, szomjasan maradnak a sírásók.
  7. Dal hagyjuk abba a dohányzást
  8. A Született feleségek epizódjainak listája – Wikipédia

Vérbe fagyva találtak rám, tátongó sebbel a homlokomon. Körülbelül nyolcéves voltam akkor. Szegény, szegény gyerek! Hogy történt ez? Banditák törtek az utasokra?

Navigációs menü

Így hát nem maradt semmije a puszta életén és a borzalmas emléken kívül? Igazán csoda, hogy életben maradt! Maga elé fektetett a nyeregbe, és hazavitt. Hónapokig lázasan feküdtem a házában, félig eszméletlenül. Amikor végre magamhoz tértem, nem emlékeztem semmire, még a nevemet is elfelejtettem, azóta sem tudom. Csak az a szörnyű negyedóra maradt meg az emlékezetemben, amikor a "keselyűk" megrohantak. Bárcsak azt is elfelejteném, és ne kellene éjjel-nappal a bosszúra gondolnom.

Mert örökké csak ez jár a fejemben, azért élek, hogy gazságukért megfizessek nekik. Mert vérben áztam, amikor rám találtak, és félig eszméletlenül is folytonosan valami Foxot emlegettem. Talán a rókára gondoltam, amelyik betört az ólba, és szétszaggatja a kiscsibéket.

Az emlék hatása alatt megrázkódott, és fogait csikorgatta; olyan volt most, mint a megszállott. Annak a negyedórának a nyoma - felelte az ifjú.

a fickó nem hagyhatja abba a füvet

Különben is nézzék csak, itt viszontlátjuk a patakot. A túlsó partján erdő és a fák mögött kezdődik Helmer birtoka. Eddig ön faggatott engem, most én is szeretnék egyet-mást kérdezni. Azt a színes úriembert Bobnak hívják ugyebár, sőt, ha nem csalódom, Csúszkálós Bobnak.

Bob a dohányzásról való leszokás megváltozott a nyeregben, mintha le akarna ugrani a lováról. Ha ismerni, mért kicsúfolja? Máris a jó barátod vagyok.

MIKSZÁTH KÁLMÁN: SZENT PÉTER ESERNYŐJE

Mondd csak, ki akasztotta rád ezt a nevet? De Massa Bob most már nagyszerűen lovagolja! Hogy bebizonyítsa, amit mondott, megsarkantyúzta lovát, és elvágtatott az említett erdőcske felé. Ismerem önt is. Mi a nevem?

De honnan tudja, fiam? Hiszen életemben először járok ezen a tájon! Mi tagadás, Franknak jólesett a dicséret; rézgombos frakkja majd szétrepedt pillanatnyi büszkeségében.

A legjobb barátom!

kilép a dohányzásról egy hete, de húzza hagyja abba a füst ivását, ha kiléplek

Hol találkozott vele? Hamar megkedvelt, és én is őt. Azt is elmondta, hogy önnel van találkozója. Megbeszélték, hogy nálunk találkoznak, a Helmer's Home-ban. Ezek szerint biztos, hogy eljön? Még egy kis dolga van odafenn, és én hamarabb érkeztem haza. De ő is jön utánam. Elmesélte közös kalandjainkat? Elejétől végig! Nagyon érdekes volt még hallani is.

Hát még végigcsinálni! No de megérkeztünk az erdőcskéhez, s ott van Bob is! Így is történt. Az erdőcskén át könnyű volt az út, se bokor, se bozót nem akadályozta előrejutásukat.

A ligeten túl szépen bekerített és gondosan megművelt kukorica- burgonya- és zabföldekhez érkeztek. A texasi dombvidék termékeny fekete homokja volt ez, s kitűnő termést ígért.