Második rész

Feladom a dohányzást, amit imádni fogok, A bűvös harminc perc

Zsibbadt a feje, keze, lába és olyan rettenetes szívdobogása amit imádni fogok, hogy majdnem lefordult a székről. Sokáig nézte meredten a saját kézírását, az öt számot, s bár évek óta belerögződtek, összehasonlította a lottócédulán lévőkkel. Időbe tellett, míg felfogta: ez bizony telitalálat! Felállt és kába tekintettel járkálni kezdett a szobában, mert nem akarta, nem merte elhinni az igazságot.

Füle zúgott, hőhullám futott át teste minden porcikáján, hajától a talpáig, gondolatai úgy amit imádni fogok, hogy csak összefüggéstelen képek cikáztak lelki szemei előtt. Józanul kell végigmenni a dolgokon, úgy, ahogyan azóta eltervezte, hogy megvette első lottócéduláját és minden sorsolás alkalmával feltette magának a kérdést: Mi lenne ha?

Hát most itt az alkalom a nagy válaszra. Megvalósíthatja legtitkosabb vágyait is, nem kell osztozkodnia senkivel. Micsoda lehetőségek nyílnak meg előtte!

ha abbahagyja a dohányzást, mi az előnye?

Feladom a dohányzást tudná, mint kezdje el, hogyan kell viselkednie egy gazdag embernek. Hát igen, de mibe? És hogy kell azt csinálni? Megvenni valamit nem vicc, no de utána! Lesznek még itt álmatlan éjszakák, csak egy a fontos: nyugodtnak kell maradnia és hideg fejjel, aprólékosan megfontolni mindent, a legkisebb részletekig. Van idő! Elkölteni mindig lehet, az a legegyszerűbb, felesleges elkapkodnia.

amikor abbahagyja a dohányzást, mi vár

Suhalák Boldizsár magányos agglegény volt, túl a negyvenen és munkanélküli. Azelőtt kazánfűtőként dolgozott egy lerobbant, öreg fűtőerőműben.

hogyan kell enni, ha leszokik a dohányzásról?

Jelenleg segélyből élt és abból a kevésből, amit az évek során összekuporgatott, hogy öregségére kis vityillót vegyen, ahol elkertészkedhet. Mostani lakása, egy Feladom a dohányzást garzon, tulajdonképpen megtette, nem is vágyott nagyobbra, de a saját ház azért az mégis más. Most ezt az álmot, a házat élte fel. Csúnya ember volt és ezt tudta magáról, így sosem közeledett vérmes reményekkel egyetlen nőhöz sem, illetve Moziba, kirándulni jártak, néha elmentek vacsorázni a Diófába és egy napon Rozika kijelentette: nem kell sietnie haza, maradhat, ha kedve van, ameddig jólesik.

Boldizsárnak volt kedve De aztán jöttek a barátnők, tömték Rozika fejét, hogy ilyen csúnya, meg olyan girhes és Rozika kiadta az útját. Azóta nem próbált új kapcsolatot teremteni.

The Project Gutenberg eBook, Eppur si muove – És mégis mozog a föld (2. rész), by Mór Jókai

Magábahúzódó, félszeg, mogorva emberré vált, nem voltak barátai, még a szomszédokkal is kerülte a beszélgetést. Nem is szerették, a gyerekek kifejezetten féltek tőle, s ő nem adott lehetőséget arra, hogy megkedveljék. Most milliomos lett. Ha igaz, kétszázhetvenhét millió forint tulajdonosa. Mihez kezdjen ennyi pénzzel, hogyan formálja át az életét? Persze, meg kell várni a hivatalos eredményhirdetést és ami a legfontosabb, hallgatni, hallgatni, mint a sír.

A lottócédulát addig is letétbe helyezte. Az elkövetkező néhány nap maga a pokol volt Suhalák Boldizsár amit imádni fogok. Akkor kezdett megnyugodni, amikor a kiadott listán ott látta a szelvénye sorszámát, mint egyetlen öttalálatost. A sajtó szétkürtölte, hogy ismét van egy gazdag ember, de személye titok, mert nem fedte fel kilétét, csak a szelvényt adta be megőrzésre.

Aztán elkövetkezett a nagy pillanat, a pénz kifizetése. Sokkal egyszerűbben történt, amit imádni fogok Boldizsár lázas álmaiban elképzelte, nem volt semmi ceremónia. Gratuláltak, kiszámolták eléje az ötezres kötegeket, az egészet halomba rakták egy asztalon, aztán megkérdezték, mennyit akar magánál tartani, a többit berakták egy folyószámlára, kapott egy hitelkártyát és újabb gratulációkat, s amikor kilépett az utcára, százezer forint lapult a belsőzsebében.

Egy kis költőpénz nem árt, ha van az embernél Első cselekedete az volt, hogy beült a legelőkelőbb szálloda éttermébe, oda, ahol a Feladom a dohányzást államfőket amit imádni fogok fogadni. Kopott ruhája Feladom a dohányzást a pincérek finnyásan, barátságtalanul, gyanakodva méregették és nehezen találtak számára egy oldalsó, félreeső asztalt. A főpincér kereken megkérdezte, van-e pénze, merthogy itt minden nagyon drága ám.

Boldizsár félrehajtotta zakója szárnyát és megmutatta az ötezreseket, egyet kivett és a főpincér markába nyomta, mire az kétrét hajolt és pillanatok alatt hárman is nyüzsögtek körülötte. Többé nem számított a kopottas külső. Hiába, a pénz a legnagyobb varázsló. Alaposan belakott, bár olyan étel is volt, amilyenről a dohányosok kilépnek a vényköteles alkalmazásokból életében nem hallott, nem hogy látott volna.

Némelyik nem ízlett, azokat odébb tolta és kérte a következőt. Inni nemigen mert, mert félt, hogy eljár a szája, de különben sem volt italos. Amikor fizetésre került a sor, meglepődött, hogy csak 32 ezer forintot kértek - sokkal többre számított.

A rövid edzés további előnyei

Ezután felöltözött egy férfibutikban, tetőtől talpig, s már mehetett is újabb százezret kivenni a számlájáról. Hogy a pénz tette-e, vagy az új ruha, mindenesetre járása magabiztosabb lett, kihúzta magát, s már nem a fal mellett osont, hanem a járda közepén feszített, egyenes derékkal. Aki ismerte, meglepődött volna, ha látja, milyen óriási változáson ment át alig néhány rövid óra alatt. Boldizsár a harmadik csöngetésre ébredt fel délutáni szunyókálásából.

Rosszkedvűen, kelletlenül bámult amit imádni fogok idegenre. Mit akarhat tőle a pasas?

Feladom a dohányzást, amit imádni fogok leszokni a dohányzást egy hétig

Megriasztotta az ápolt külső, a nagyvilági modor. Az ilyenek azelőtt a köszönését sem fogadták. Nem hiszem, hogy bárkire is tartozna Feladom a dohányzást, amiért felkerestem önt, igen tisztelt Suhalák úr.

Boldizsár zavarban volt, nem tudta, hogyan viselkedjék. Nem ilyen urakhoz volt szokva.

LENN A FÖLDÖN.

Mindenesetre, félreállt és beengedte az idegent. Sajnos nem tudom megkínálni semmivel, tudja legényember vagyok és Én kérek elnézést, amiért így magára törtem, de meggyőződésem, hogy nem fogja megbánni.

Ráadásul az ügy nem tűr halasztást. Kérem, pillantson ezekbe az iratokba. Máris megérti, hogy legalább akkora szerencse érte önt, Feladom a dohányzást amikor megnyerte a lottófőnyereményt. A bankvilágban az ilyesmi nem maradhat titok, pláne egy olyan amit imádni fogok rangú és hírű bankban, mint a miénk.

Feladom a dohányzást, amit imádni fogok leszokni a dohányzásról két hónappal ezelőtt

Magától értetődik, hogy figyelemmel kísérjük a jelentősebb tőkemozgásokat és üzletet ajánlunk. Elismerem, nem mindig ilyen előnyös üzleteket, de közömbösek nem vagyunk soha. Mint gyakorlott bankjogász felelősséggel kijelenthetem, hogy ön, Suhalák úr, a kiválasztottak közé tartozik, ön menthetetlenül meggazdagodásra van ítélve. Mostani vagyonát néhány nap alatt - miközben annak csupán egy töredékét kockáztatja - megtízszerezheti.

Aláírja ezt a huszonöt milliós kötelezvényt, amelynek szavatolása száz százalékos garanciát élvez bankunk részéről és mához egy hétre a tiszta nyeresége kereken kettőszázötven millió forint, ami közvetlenül az ön folyószámláján kerül jóváírásra. Bizonyára hallotta a közmondást, hogy pénz pénzt szül, s hogy a kicsi is a nagyhoz vonzódik, a nagy a még nagyobbhoz. Így van ez, kedves Suhalák úr a magas pénzvilágban, mi csak tíz, ötven, száz milliókban utazunk. Hát parancsoljon, itt kell aláírnia, a többi az én dolgom.

Élvezet önnel üzletet kötni, mert villámgyorsan látja át saját érdekét, csak gratulálni tudok, Suhalák úr, amit imádni fogok gratulálni. Megjósolom, hogy ön előtt nagy jövő áll, ragyogó jövő! Az én szimatomban lehet bízni, sose tévedek. Hát akkor amit imádni fogok kellemes pihenést és hamarosan jelentkezem, csak tessék nyugodtan várni.

Várni és nem türelmetlenkedni! Viszontlátásra, drága jó Suhalák úr! Boldizsárnak csak arra maradt ideje, hogy levegőt vegyen, az idegen máris összepakolt, és sűrű hajlongások közepette eltűnt, mint nyári szélvész, vihar után. Feladom a dohányzást a külső kapunál járhatott, amikor Boldizsár rádöbbent, hogy még a nevét se tudja a pasasnak, mert a nagy szóáradatban valamiképpen elfelejtett bemutatkozni, másolatot se hagyott az aláírt papírokról, így fogalma sincs, honnan és miként fog jövő héten negyedmilliárd forintot bezsebelni.

No mindegy, vélekedett reménykedve, egy ilyen finom úriember nem fog hazudni, messziről látni róla, dohányzásellenes tanácsok művelt, iskolázott személy. Azért megfészkelt lelkében a gyanú és elhatározta, hogy másnap megnézi, kivették-e a számlájáról a pénzt.

Mind a huszonöt milliót.

Hogyan tisztítsd meg megfelelően a medencét

A bankban semmi továbbit nem tudott meg. Orra alá nyomták az aláírását, ami kötelezte őket a kifizetésre. Máskor nézze meg jobban, mit ír alá - tanácsolták és látszott rajtuk, hogy alig titkoltan, jóleső kárörömmel megmosolyogják.

Boldizsár dühöngött.

A feleségem története

Menjen el a rendőrségre? Nem tudja semmivel bizonyítani, hogy hülyét csináltak belőle, magyarán, ott is csak körberöhögnék, kigúnyolnák, s úgy lehet, egy szavát se hinnék el, még meg is hazudtolnák.

Abból meg, köszöni szépen, nem kér. Valami mást kell kitalálnia, olyat, amilyen még nem volt, ennyi pénzt nem fog veszendőbe hagyni. Vissza kell szereznie - tett kemény fogadalmat - ha nem a csalótól, akkor máshonnan. De egyszer majd rá is sor kerül. Találkozni fognak még az életben.

Azok, akik késő éjjel túleszik magukat, így próbálnak hiábavalóan energiával feltöltődni, amikor fáradtak.

Nem kevés tandíj, de megtanultam valamit. Vissza fogjátok fizetni kamatostól az utolsó fillérig. Honnan jött, hol szerezte a gyakorlatot, mennyi pénze van, mi a végzettsége, senki sem tudta, de nem is nagyon kérdezték: az eredmények minden papírnál ékesebben bizonyították, hogy nem a falvédőről érkezett.

Merész, furfangos, és olyan szemtelen, eddig nem ismert húzásai voltak, hogy a legöregebb bankrókák is megnyalták a szájuk szélét. Merőben újszerű stílust sikerült meghonosítania. Egyedül dolgozott, csupán egy ravasz képű kis ügyvédet, dr. Dumay Ernőt látták körülötte, akiről köztudott volt, hogy már mindenhonnan kikopott, mint hivatásos hazudozó, ezért óvatosak voltak vele is, ügyfelével is. Csakhogy a tárgyalásokat kizárólag Suhalák vezetette, Dumaynak nem volt közvetlen beleszólása a dolgokba, csupán a végső megállapodásokat tette át jogi formulákba.

Suhalákot becserkészni külön harci feladatnak számított, mivel nem bízott senkiben. Tárgyalási módszere szokatlan volt, nyers, rövid és erőszakos, kerülte a pénzügyi szakkifejezéseket, a szakmai tolvajnyelvet egyszerűen nem tűrte meg maga körül, helyette ő alakított ki egy egészen újat, ehhez voltak kénytelenek alkalmazkodni a többiek, ha Feladom a dohányzást akartak kötni Suhalák Balázzsal.

Szerényen kezdte el üzleti pályafutását, mondhatni, egészen alulról: amit imádni fogok valamennyi fővárosi futballpálya és az Ügető bejárati kapuit, ajtóstól, kilincsestől. Egyetlen kikötése volt, hogy a pályákon tilos új ajtókat nyittatni. A klubvezetők nem Feladom a dohányzást, mi készteti erre az egetverő marhaságra, de kaján örömmel fogadták az ajánlatot, hiszen övék maradt a jegyeladásból és a reklámból származó teljes bevétel, a kapukkal meg nem kellett csinálni semmit, ott álltak félig romosan, koszlottan.

Suhalák húsz ezer forintot Feladom a dohányzást minden kapuért, a csapatok gazdasági felelősei dörzsölték a markukat a potyán szerzett jövedelem bezsebelésekor. Suhalák Boldizsár első intézkedése az volt, hogy lelakatoltatta az összes tulajdonában lévő kaput. A szurkolók hiába vásárolták meg a méregdrága belépőjegyeket, a zárt kapukon nem juthattak át. A klubvezetők őrjöngtek és bírósággal fenyegetőztek, ám nem volt mese: kénytelenek voltak bérleti díjat fizetni a kapukért, hacsak amit imádni fogok akarták üres nézőtér előtt amit imádni fogok a meccseiket.

Egy hátsó kapu bérleti díja havi 50 ezer forint amit imádni fogok, főbejáratért a Suhalák-cég elkért akár ezret is - Suhalák pénze egyetlen bajnoki fordulóban többszörösen visszatérült.

KÖZELEBB AZ ÉGHEZ.

A sportvilág dühöngött és beperelte Suhalákot, de a bíróság a keresetet nem fogadta el, mivel semmi törvénysértőt nem látott a kaputulajdonos eljárásában. Az övé, azt ereszt be rajta, akit jónak lát. A békát le kellett nyelni. Következő lépésként Suhalák Boldizsár ajánlatot tett a Margitsziget, a Városliget és a budai várnegyed légterének felvásárlására, a talajtól Feladom a dohányzást két méter magasságban.

A Fővárosi Önkormányzatnak égető szüksége volt minden fillérre, így a százhúsz millió forint a szó szoros értelmében az égből pottyant az ölükbe. Kapva kaptak rajta, rövid fél órás tárgyalás után a margitszigeti Nagyréten aláírták a szerződést, Amit imádni fogok kifizette a pénzt és azonnal kizavarta a tárgyaló delegációt a szigetről.

Ugyanígy járt el a sétálókkal, a Nagyszállóval, a Szabadtéri Színpaddal, a Halászbástyával és mindenkivel, aki élt és mozgott. Ekkor már Feladom a dohányzást a Legfelsőbb Bíróság indított eljárást ellene, de itt is az derült ki napnál világosabban, hogy az ügylet szabályos, annak egyetlen pontját sem lehet megtámadni, a főváros, a kirándulók és mindenki, aki a felvásárolt légtérbe betette a lábát, kénytelen volt magas díjat fizetni a tulajdonosnak.

MIÉRT KEZDTEM EL DOHÁNYOZNI?-HOGYAN SZOKJ LE?

A főváros vezetősége rohangált fűhöz-fához, de a vége megint csak az lett, hogy Suhalák egyetlen héten tízszerte többet keresett, mint a teljes vételár. S ez még csak a kezdet volt.

Suhalák szép kis summát ajánlott fel a belső kerületek szemete és a kukás autók tulajdonjogáért. Most már óvatosabban kezelték, legalább öt, minden hájjal megkent szakértő vizsgálta Suhalák javaslatát, de bárhogy törték a fejüket, nem találtak semmi kivetni valót.