Get Adobe Flash player

Új szolgáltatás!!!!

Esemény naptár

 ◄◄  ◄  ►►  ► 
január 2020
H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Oldalainkat 5 vendég és 0 tag böngészi

Legújabb tagok

  • Dodó91
  • abidne
  • Red
  • kildiko05
  • sonar
  • mjuhasz5

                                     

AZ ANGYALI HIERARCHIA


A kereszténységben az angyalokat kilenc rendbe sorolják (lásd: Dionüsziosz Areopagitész és Temesvári Pelbárt munkásságát), amik három csoportra oszlanak. A kilenc rend az Istentől lefelé haladva a következő, a tulajdonságainak és szerepének időfizikai jelentésével együtt.:1. Szeráfok: A szeretet szellemei, az isteni szeretet hírnökei. A szeretet által teljes egységet alkotnak, vagyis nem különülnek el egymástól. Krisztus sok szentnek szeráfként jelent meg.
Ők a térszeránok, lokális megtartók, az Isten nullás másolatai. A szeretet szavunk az ezoterikus jelentése szerint nem egy szentimentális érzés, hanem a szerinó időhurkában körbe keringő tachionok önfenntartó tulajdonsága. Ennek lényege, hogy minden tachion a saját hullámterében (a szerben, azaz helyben) halad, amelyben önmagát látva, az első időellentmondás segítségével tartja fent (életben) magát. Innen ered az ér-zés szavunk, mert körbe ér a tachion. Ráadásul az időhurok belsejében a hullámtér szerkezete létrehoz egy szív alakú zónát (ez az Isten szíve), így valójában innen ered az a gondolat, hogy az érzések helye a szív. Ami igaz, csak nem biológiai értelemben.

2. Kerubok: Az összhang és harmónia szellemei. Az ő tevékenységük által lett a Káoszból a Kozmosz (rend, rendezettség). A kerubok segítségével hatja át az isteni rendező elv a létezést. Az égi világ rendjében, törvényszerűségeiben az ő tetteik nyilvánulnak meg.
Ők is megtartók és nullás másolatok, egyben végrehajtók is, akik szükség esetén „rendet raknak” a teremtésben. De nem a káoszból, hanem az őskáoszban lett a téridő, mint rendező erő, aminek forrásai a szerinók. Az isteni rendező elv ezek szerint a téridő spirálgömbi hullámterét jelenti, ami mindenhol jelen van a világegyetemben, azaz mindent áthat, mert mindenen áthatol és ez teszi lehetővé a teremtmények létezését. Az Isten tettei (mozgásai) pedig a hullámterének modulációján keresztül nyilvánulnak meg a teremtményei számára.

3. Trónok: Az akarat szellemei. Ők hatják át a létezést akarattal, mint az isteni akarat hírnökei. Két trón alkot egy teljes szellemi egységet, ezért kétarcú szárnyas lényekként ábrázolják őket.
Ők is lokális megtartók (trón: a király székhelye), akik az Isten akaratát képviselik az egyes helyeken (galaxisokban, naprendszerekben). A kétarcúságuk egyrészt arra utal, hogy urai a jó és rossz dolgoknak (teremtés és pusztítás), ugyanakkor fizikailag képesek diász szerinóként működni, két térhatost keltve felváltva. Az, hogy szárnyas lények, egyrészt utalás a szárnyaskerék ősi szimbólumára (szárnyaló, azaz repülő időhurok), másrészt jelzi, hogy hat végtagjuk van, ami a szerinó hat forráshelyét jelenti. A hat végtagot vagy 2 láb, 2 kar, 2 szárny vagy 6 szárny formájában szokták ábrázolni.

4. Uraságok: A bölcsesség szellemi lényei, az isteni tudás és bölcsesség hírnökei. Az emberiség nagy tanítómesterei tőlük kapják a bölcsességet.
Az isteni tudás és bölcsesség nem más, mint az istenek által az egész univerzumban működtetett akasha tartalma, vagyis a tapasztalat (információ). Ebben található a teremtéssel kapcsolatban minden tudás, amit csak felhalmozott idáig a létrendszer.

5. Erősségek: A mozgás szellemei. Az ő hatásuknak köszönhető, hogy minden mozog, rezeg, a legkisebb atomtól a legnagyobb galaxisig.
A mozgás és a deformáció oka az időhurok spirálgömbi hullámterének sodró hatása, amivel minden elért időforrást áthelyezget, meglökdös a modulációjának megfelelő ütemben, a taszítási vektorainak megfelelő irányokba. Ennek következménye az a komplex mozgás, amit az atomok rezgésének tekintünk.

6. Hatalmasságok: A forma szellemei. Minden forma mögött az ő hatásuk keresendő, beleértve az emberi formát is. A formák kialakítását hang segítségével végzik.
Mindennek ami létezik, formája, szerkezete van. A Hang ez esetben nem levegőben terjedő nyomáshullámot jelent, hanem a transzcendens időhullámok modulációját, ami információt hordoz a kibocsátó forrásrendszer alakjáról (in-formáció: alakzat-ban).

7. Archék: Fejedelemségek, a kor szellemei, akik egy korszakon (valószínűleg platóni világhónapon) keresztül vezetik az emberiséget, és hatnak a Földre és az ember fizikai testére.
Az alsó csoportba tartozó három rend angyalai az alárendeltek ügyeivel foglalkoznak, vagyis a teremtmények felügyeletét végzik. Az archék ennek megfelelően egy bolygó egész népességét és ügyeit irányítják (emberek, állatok, növények, élettelen anyagok).

8. Arkangyalok: A népek szellemei, akik a rájuk bízott nép királyával és szellemi vezetőivel vannak kapcsolatban és közvetítik feléjük az isteni szándékot.
A misztikusok szerint a Földön élő népek jelenleg tizenkét csoportba vannak besorolva, amelyek mindegyikét egy arkangyal vezeti. Az egyes csoportokba tartozó lelkeket a látók a színük alapján tudják megkülönböztetni, ami nem optikai szín (a fény és anyag kölcsönhatása), hanem transzcendens szín (a lélek részecske hullámterén megfigyelhető egyedi moduláció). Ettől függetlenül azonban minden lélek részecskének van optikai színe is, mivel a ráeső fényt visszaveri a felszíne, de ez a megvilágítástól függ.

9. Angyalok: Őrangyalok, akik az egyes ember vezetéséért, támogatásáért felelnek a születésétől a haláláig.
Ők nem egyszerűen őrangyalok, hanem egyben szellemi vezetők, tanítók, társalkodók, segítők is. És nem csak az egyes emberekért felelnek, hanem szükség esetén kisebb-nagyobb csoportokért is (családok, baráti társaságok, munkahelyi kapcsolatok, stb).


A misztikus irodalomban az angyalok osztályozása erejük és feladatkörük szerint Uralmakra, Hercegségekre, Hatalmakra és Birodalmakra tagolódik. Fizikailag ez a következő kozmikus képződmények feletti irányításnak felel meg: a Birodalom egy galaxist jelent (Tejútrendszer helytartója), a Hatalom egy csillagrendszert (Héliosz Napisten), a Hercegség egy bolygót (Gaia Földanya), az Uralom egy holdat (Szeléné holdistennő).

A körülményektől függően az uralmak egyben olyan angyalok is lehetnek, akik bizonyos feladatokra vannak kijelölve és konkrét tevékenységeket végeznek. Például a holdakra felügyelnek vagy uralnak egy bolygón bizonyos természeti jelenségeket (szelet, esőt, vulkánokat, növényeket, állatokat, stb.). A hercegségek az egyes bolygók, bolygórendszerek (mint pl. a Jupiter holdrendszere), melyek vezető istenségét bolygószeránnak nevezzük. A hatalmak megfelelnek a földi királyságoknak és székhelyük az adott csillagrendszer főcsillagának belsejében található (nálunk Aranyvárosnak hívják). A több csillagból álló rendszerek társult hatalomként működnek, mint egy államszövetség. Kozmitóriumuk (űrfelségterületük) határa a heliopauzáig (térbúráig) terjed. A birodalmak az egyes galaxisok halójának határáig terjednek és szintén társulhatnak kisebb-nagyobb közeli társaikkal (galaxishalmazok).
A legfelsőbb szintet egy világegyetemen belül a párhuzamos univerzumok jelentik, melyeket az arkangyalok irányítanak. Az istenektől kapott tájékoztatás szerint minden térszeletnek három közigazgatási központja is van, mivel az univerzum hatalmas méretei miatt nem lehet egyben kezelni az egészet. Ezt a három főhatalmi központot tekinthetjük az adott triszmegisztosz arkangyal triumvirátusának is.

Az elementálok és a dévák is az Angyali hierarchia részei. 

Az Angyalokat különböző rendekbe sorolhatjuk a feladatkörük és erősségük szerint. 

Elementálok: A "legalacsonyabb rendű" lények, az emberek szeme előtt megjelenhetnek, ködszerű foltok, felvillanásokban vagy különböző színes alakzatokban. 
Továbbá közéjük sorolhatóak az elem lények a törpék, manók, tündérek, szilfek (légi szellemek), szalamandrák (tűzszellemek), illetve a sellők (vízi szellemek) csoportja is. 
Az elementálok szoros kapcsolatban állnak a természettel és az elemekkel. 

Dévák: fejlettebb elementálok, feladatuk: az évszakok felügyelete, a folyók és hatalmas erdők védelme, de megtalálhatóak szent kegyhelyek, szent épületek és különböző szent helyek környékén is. 
Egyes Angyaltörténészek szerint három kategorikus szférába sorolhatóak az Angyalok. 5. A HIERARCHIA MŰKÖDÉSE

Az arkangyalok és alárendelt hierarchiájuk működését az emberi társadalom hasonló rendszereinek vizsgálatán keresztül érthetjük meg a legkönnyebben. Ennek megfelelően a hadsereg dolga lebontani a teremtésre nézve rossz dolgokat (démonok, külső támadók). A rendőrség védi a vezetőket (testőrség) és fenntartja a belső rendet, ellenőrzi a közlekedést (határőrség a csillagrendszerek és dimenzióvilágok között). A nyilvántartók (eseménykövetők) minden történést rögzítenek és naprakész adatbázist szolgáltatnak a hozzáférési engedéllyel rendelkező adminisztrátoroknak és egyéb felhasználóknak. Az ő munkakörükben egyesülnek a könyvtárak, múzeumok, iskolák, különféle nyilvántartások, valamint a statisztikai hivatal és a posta feladatkörei. Az egészségügyiek (gyógyítók) karbantartják a teremtést fizikailag (az Életfát), kijavítják a sérüléseket (időszál átfűzés), pótolják a veszteségeket (annihilálódott rendszerek újrakeltése) és rendbe hozzák a műszaki hibákat (programozási feladatok). A bíróság intézi az istenek, angyalok és egyéb teremtmények közti vitás ügyeket (döntési jogkör), a karma uraként ítélkezik az alárendeltek fölött (bűnügyekben), és segít minél igazságosabb törvényeket alkotni az egyes közösségek számára (diplomácia, etikett, polgári jog). Egyben a precedens értékű problémákkal (új bűnökkel) is próbál megküzdeni, folyamatosan bővítve a jogtárat.
A teremtés skálafüggetlen (önhasonló) szerkezete miatt a lokális mindenhatók (helytartók) is rendelkeznek saját arkangyalokkal, akik a helyi ügyek intézését végzik. Elvileg (fizikailag) az angyali hierarchia tetszőleges szintű lehet, a gyakorlatban azonban az angyalok többsége csak első, másod vagy harmadosztályú leszármazottja a Mindenhatónak. A kereszténységben éppen ezért sorolják a kilenc angyali rendet három fő csoportba az középkor óta (lásd: később).

Az angyalok a szellemük alapján két fő csoportba sorolhatók. Egyesek közülük nullás másolatok, azaz szoftveresen azonosak a szülő mindenhatójukkal a születésük pillanatától kezdve (nulla különbség van köztük és az alkotójuk között). Ezekre mondják azt a keresztények, hogy „malaszttal teljes” (malaszt: isteni kegyelem). Nekik nincs saját, individuális szellemi evolúciójuk, tehát teljes tudással és bölcsességgel rendelkeznek az univerzumról (nem gyerekként kezdik). Állandó információs kapcsolatban vannak a mindenhatójuk információs halmazával, ezért hívják őket a hinduk avatároknak (megtestesüléseknek), amennyiben néha a földre reinkarnálódnak. Olyanok, mintha a felettesük hardveres és szoftveres klónjai (teljesen pontos másolatai) lennének. Mindegyik arkangyali lélek szükség estén képes megháromszorozni magát hardveresen a térszorzáshoz hasonló trilokációs módszerrel, ezért hívjuk őket triszmegisztoszoknak is (háromszorosan bölcsek).

A másik csoportba tartoznak az individuális másolatok, akik szoftveresen épp úgy különböznek a szülő mindenhatójuktól a születésüktől kezdve, mint az emberi, állati és növényi lelkek. Ők a klasszikus értelemben vett angyalok, akik az önálló információs halmazuk miatt részlegesen szabad akarattal rendelkeznek és saját szellemi evolúciójuk van (ők is tapasztalatlan gyerekként kezdik az életüket). A hinduk félisteneknek vagy istenségeknek is nevezik őket. A szülőjük (felettesük) korlátozott képességekkel, tudással és jogkörrel ruházza fel őket, így csak meghatározott feladatokat végezhetnek. Ezen feladatok mindig az aktuális teremtési körülményektől függenek, vagyis szükség esetén az angyalok munkahelyet válthatnak, illetve előléptethetik vagy lefokozhatják őket. Az angyalok hivatali rendszerét nevezzük isteni vagy angyali hierarchiának.

                                      


6. AZ ANGYALOK MEGJELENÉSE

Az angyalok képi ábrázolása az i. sz. III. századtól követhető nyomon a keresztény művészetben. Eleinte férfialakban jelentek meg, szép termetű, ragyogó ruhájú emberként, antik római viseletbe öltözve (tunica, pallium) és szárny nélküliek voltak (ahogy a Bibliában írják). A bizánci művészetben gyakran ábrázolták őket udvari öltözetben, ünnepélyes, szigorú alakként, mint Krisztus és Mária kísérőit. Állandó attribútumaik a dicsfény (glória) mellett a IV. század végétől kezdve a szárnyak lettek.

A keresztény művészetben gyakorlatilag a szárnyakról lehet felismerni a különféle földöntúli lényeket, mennyeieket és pokolbelieket egyaránt. Kivételt képeznek ez alól a reneszánsz és barokk kori ábrázolások, melyek újra emberszerűnek mutatják őket. Hagyományosan a mennyei angyaloknak hattyú, a pokolbelieknek denevérszárnyuk van. A szárny a repülés képességét, vagyis a földhöz kötöttségtől való mentességet jelképezi esetükben (égi lények). A bizánci művészetben a Trónok és Uralmak jelölésére alakultak ki a szárnyas kerekek (ókori hatásra), aminek továbbfejlődése eredményezte a test nélküli, szárnyas angyalfejek megjelenését.

Az angyalok ruházata általában fehér vagy fénylő (arany, ezüst) színű, ami összhangban van a bibliai leírásokkal. Többnyire liturgikus öltözetben, diakónusként jelennek meg. Ha vörös ruhában vagy vörös háttér előtt láthatók, az az égi szférához való tartozásukra utal, míg a kék szín a levegőt, vagyis a bűnös, földi szférát jelképezi. A bíborszínű ruha a mennyei udvartartás tagjának mutatja az angyalokat. Emellett előfordulnak ruhátlan angyalok is, főleg gyermekek képében.
A középkorban az angyalok fiatalosan szépek, ideális megjelenésűek voltak, és nem csupán férfiként, hanem gyermekként és lányként is ábrázolták őket. A gyermekangyalok, puttók népszerűsége Itáliában az antik Ámor szobroknak köszönhető.
Az igazlátók számára a születés és gyógyítás angyalai fehér ruhában jelennek meg, szárnyakkal vagy anélkül, míg a halál angyalai teljes feketében járnak. Rangjukat és feladataikat a ruhájuk díszítése, színezése, valamint a szárnyuk mérete és a fejükön viselt pántjuk mutatja.

7. A FÖLDI ANGYALOK

A Földön jelenleg élő emberek lelke 12 lélekcsoportba tartozik a közösségi kommunikációs felfűzése szerint, amiket 12 arkangyal vezet. Ezen csoportok mindegyike saját azonosító színnel rendelkezik, amiben világítanak az adott lelkek egy látó számára. Eme színek 4D-sek, tehát vannak köztük a 3D-ben  nem láthatóak is (infravörös, ultraibolya spektrumba esők).
A lelkek élvonali felfűzése ettől teljesen különböző, de erről nem rendelkezünk információkkal. Az élvonali felfűzés a teremtőjéhez köti az adott lelket, a kommunikációs felfűzés művonala pedig mindig ahhoz a lokális közösséghez, amelyikhez tartozik (ideiglenesen) az illető. Így ha egy másik csillagrendszerből vagy galaxisból vagy párhuzamos térszeletből ide akar reinkarnálódni valaki, a fenntartók átfűzik a lelkét a befogadó helyi arkangyalra. Hasonló ez a dolog, mint a származás és az állampolgárság viszonya. Az egyik születésünktől fogva adott, a másik választható és megváltoztatható. A felfűzési rendszerrel az időszálak szerkezetét és az Életfát bemutató időfizikai publikációk foglalkoznak részletesen.
A zsidó misztikából ismerjük azon 72 lokális arkangyal nevét, valamint a hozzájuk kapcsolódó asztrológiai és számmisztikai tudást, akik Gaia földanya istennő alárendeltjeiként a Föld bolygó ügyeiért felelnek. Ezen arkangyalok alapvetően két csoportra oszthatók attól függően, hogyan végződik a nevük. Az -él végződés azt jelenti, hogy mint élőlények egyrészt élenjáró vezetői a teremtésnek, másrészt hozzájuk vezetnek a teremtményeket életben tartó élvonali időszálak. Ők 40-en vannak (ebből 12-en felettesei az emberi lényeknek, 28-an pedig a bolygóra ügyelnek), s bár az angyaloknak nincs nemük (ami a biológiai testekre jellemző tulajdonság), mégis gyakorta úgy emlegetik őket, mint férfi angyalokat. Ezt a képzetet az okozza, hogy az élvonali időszálakat az Isten tachionjai keltik, akik a Teremtő Atya másolatai. Az -iah végződés pedig azt jelenti, hogy ezek az angyalok oldalági létezők az Életfán, tehát nem működnek élvonali megtartókként. Ők 32-en vannak és megkülönböztetésül női angyalként emlegetik őket, bár természetesen nem a Teremtő Anya másolatai, és nem is balos csavarodású antiszerinók.
A 72 arkangyalt több lépésben keltik magukból a helytartók. Először csinálnak 4 arkangyalt, akik megháromszorozzák magukat. Ez a 12 arkangyal megduplázódik (az 24), majd ismét megháromszorozódnak (72). Azt nem tudjuk, miért pont ennyien vannak, illetve ebből miért pont 40 arkangyal lesz élvonali, de nyilván fizikai okai lehetnek a dolognak. Ha eljutunk odáig, hogy pontosan tudjuk majd számítógépen modellezni a térszerán időhurok rendszerét, akkor remélhetőleg kiderül a megfejtés. 
A 72 arkangyal neve sorban, ahogy egymás után következnek a Föld bolygó körüli területi beosztásuk szerint: Vahuiah, Yeliel, Sitael, Elemiah, Mahasiah, Lelahel, Achaiah, Kahetel, Aziel, Aladiah, Lauviah, Hahaiah, Jezalel, Mebahel, Hariel, Hakamiah, Lanoiah, Kaliel, Leuviah, Pahaliah, Nelekael, Jeiaiel, Melahel, Hahuiah, Nithaiah, Haaiah, Jerathel, Seeiah, Reiiel, Omael, Lekabel, Vasariah, Jehuiah, Lehahiah, Kevakiah, Menadel, Aniel, Haamiah, Rehael, Jeiazel, Hahahel, Mikael, Veubiah, Jelahiah, Sealiah, Ariel, Asaliah, Mihael, Vehuel, Daniel, Hahasiah, Imamiah, Nanael, Nithael, Mebaiah, Poiel, Nemamiah, Jeialel, Harahel, Mizrael, Umabel, Hahhel, Anianuel, Mehiel, Damabiah, Manakel, Eiaiel, Habuiah, Rochel, Yabamiah, Haiel, Mumiah.
Ha megnézzük, hogy a nevek kezdőbetűi hogyan oszlanak meg, akkor sajnos nem bukkanunk olyan szabályszerűségre, ami alapján megállapíthatók a keletkezésükkel kapcsolatos szabályok.: A: 7 db, D: 2 db, E: 1 db, H: 12 db, I: 1 db, J: 7 db, K: 3 db, L: 6 db, M: 11 db, N: 5 db, O: 1 db, P: 2 db, R: 3 db, S: 3 db, U: 1 db, V: 4 db. Y: 2 db.
Ha csoportosítjuk a neveket a szótagok száma szerint, akkor a következőt kapjuk.:
2 szótagúak: Hahhel, Rochel. Összesen: 2 db.
3 szótagúak: Yeliel, Sitael, Lelahel, Kahetel, Aziel, Jezalel, Mebahel, Hariel, Kaliel, Melahel, Jerathel, Omael, Lekabel, Menadel, Aniel, Rehael, Hahahel, Mikael, Ariel, Mihael, Vehuel, Daniel, Nanael, Nithael, Poiel, Mehiel, Manakel, Haiel, Mumiah, Harahel, Mizrael, Umabel. Összesen: 32 db.
4 szótagúak: Vahuiah, Elemiah, Mahasiah, Achaiah, Aladiah, Lauviah, Hahaiah, Hakamiah, Lanoiah, Leuviah, Pahaliah, Nelekael, Hahuiah, Nithaiah, Haaiah, Seeiah, Reiiel, Vasariah, Jehuiah, Lehahiah, Kevakiah, Haamiah, Jeiazel, Veubiah, Jelahiah, Sealiah, Asaliah, Hahasiah, Imamiah, Mebaiah, Nemamiah, Jeialel, Damabiah, Habuiah, Yabamiah. Összesen: 35 db.
5 szótagúak: Jeiaiel, Anianuel, Eiaiel. Összesen: 3 db.
Egyes misztikusok szerint az angyalok nevei több esetben hibásan lettek megadva és ezért többféle módosítást eszközöltek a listán. Ami a mi számunkra logikusnak tűnik az, hogy az -él végű nevek valószínűleg mind három szótagból (magánhangzó) állnak, míg az -iah végűek négy szótagosak (tehát az előtag minden esetben két szótagos). Ennek alapján összeállítottuk a saját javításunkat:
3 szótagúak: Yeliel, Sitael, Lelahel, Kahetel, Aziel, Jezalel, Mebahel, Hariel, Kaliel, Melahel, Jerathel, Omael, Lekabel, Menadel, Aniel, Rehael, Hahahel, Mikael, Ariel, Mihael, Vehuel, Daniel, Nanael, Nithael, Poiel, Mehiel, Manakel, Haiel, Jejazel, Harahel, Mizrael, Umabel, Nelkael, Reyiel, Jejalel, Jijael, Anael, Eyael, Hahiel, Rochiel. Összesen: 40 db.
4 szótagúak: Vahuiah, Elemiah, Mahasiah, Achaiah, Aladiah, Lauviah, Hahaiah, Hakamiah, Lanoiah, Leuviah, Pahaliah, Hahuiah, Nithaiah, Haaiah, Seeiah, Vasariah, Jehuiah, Lehahiah, Kevakiah, Haamiah, Veubiah, Jelahiah, Sealiah, Asaliah, Hahasiah, Imamiah, Mebaiah, Nemamiah, Damabiah, Habuiah, Yabamiah, Meumiah. Összesen: 32 db.
Ezen listát megvizsgálva azt látjuk, hogy 10 féle magánhangzósor szerepel az -él végű szavakban (az e-t nem jelöljük): aa: 5 db, ae: 1 db, ai: 8 db, ea: 12 db, ei: 3 db, eu: 1 db, ia: 6 db, oa: 1 db, oi: 2 db, ua: 1 db. És 7 féle magánhangzósor szerepel az -iah végű szavakban (az ia-t nem jelöljük): aa: 13 db, ao: 1 db, au: 4 db, ea: 6 db, ee: 2 db, eu: 4 db, ia: 2 db. Szabályszerűség itt sem állapítható meg.

                                       


Elohim:
 elohimok (a héber jelentése: egy női minőséget hat férfi minőség vesz körbe). A nevüket magyarul élok-nak (az „Élet oka”) vagy élők-nek kellene írni és mondani helyesen.
Ők a hazavezető angyalok, akik a holtak lelkét átviszik a túlvilágra (lásd: Kharón). Ma inkább úgy nevezzük őket, hogy a születés és halál angyalai (élet és halál urai). Olyan szeránok, akik az emberekre és más teremtményekre (állatokra, növényekre) felügyelnek, mint szellemi vezetők és őrangyalok. Ők terelik vissza a testükből elkalandozott lelkeket is, illetve a világhónapok végén összeszedik a köztes létben (asztráltérben) megrekedt kóborló lelkeket és ítéletre viszik őket (a karmikus bíróság elé). A nevük héber jelentése egyben a szerinó időhurok szerkezetére is utal (hat tachion forráshely kering egy szívpont körül).

scroll back to top