Get Adobe Flash player

Új szolgáltatás!!!!

Esemény naptár

 ◄◄  ◄  ►►  ► 
január 2020
H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Oldalainkat 7 vendég és 0 tag böngészi

Legújabb tagok

  • Dodó91
  • abidne
  • Red
  • kildiko05
  • sonar
  • mjuhasz5

A korszak amiről beszélünk, kb. 83000-től 67000-ig tartott a nagy Vízözön előtt. Ez az időszak, amelyben az angyalok vezették és irányították az embereket.

Ebben a korai, időszakban a föld felülete merőbben másképp mutatott, mint manapság. A kontinenseknek még nem volt meg a mai formájuk, akkor még csak részben alkottak szilárd részeket. Más területek, amelyek ma földrészekhez tartoznak, nagy szigetek voltak. A korai magasan fejlett emberi kultúrának - Atlantisznak és Moo-nak vagy más néven Lemúriának - két szárazföldi színtere létezett. Eredetileg mindkét kultúrában az emberek állatias elődei éltek. Míg a többi földrészen, mint pl. Európában és Amerikában egy fokozatos, természetes evolúció eredményeként a kiválóbbakból emberek fejlődtek ki, Atlantiszon Isteni alkotó erők tudatos beavatkozása által egy szellemileg magasan fejlett személyiség jött létre. A bibliai teremtéstörténet ezt az eseményt mint az Isteni lélegzet, lélek egy agyagformába leheléseként ábrázolja.
Mint említettem, a korai ember akkor még állatias jellegű fizikai testtel rendelkezett. Az ily módon létrehozott lény képes volt az anyagot a szellem révén formálni, irányítani és uralni. Szépség, harmónia és béke jellemezte az atlantiszi emberek életét az Éden kertjében.

Nagyon sokáig éltek, mai időfogalmunk szerint kb. 2080 évig és akkor meghaltak, tudatosan tértek át fizikaiból a tisztán szellemi létbe. A halálfélelem ismeretlen volt számukra, mivel a halál - mely a mai értelmezésben a tudatosság megszűnését jelenti - nem következett be. Ezért nem is gyászolták az "elhunytat", hanem a hazatérését ünnepelték. Nem öltek sem állatot sem embert, ezt az Istennel és a természettel való tökéletes egység tudata nem engedte meg. Az atlantisziaknak nem volt egyforma tudásuk és felelősségük sem volt azonos. A tudás birtokosai a lokik voltak: a beavatottak a nép tanítói és gyógyítói, akik az angyalokkal álltak kapcsolatban. Legtalálóbb fordításban papot jelenthetne a loki. 144 loki volt a birodalomban. Minden 12 loki egy főlokinak a 12 főloki pedig Arklokinak, a legmagasabb beavatottnak volt alárendelve, aki Istennél lakott, és nem igényelt sem ételt sem italt. Az általunk vizsgált időben Samael volt az Arkloki az "Arany Fény Birodalmá"-ban, ahogyan Atlantiszt valójában nevezték. Eredetileg csak a főváros neve volt Atlantisz. Később az egész földrész így nevezték azok az idegenek, akik a birodalmat kereskedelmi célból látogatták. Az Atlantisz szó jelentése: "a legerősebb, a leghatalmasabb, amin a világ nyugszik". A görög mítosz Atlaszról - az óriásról, aki a világot a vállán tartja - mindmáig erre az elnevezésre utal. A főváros, Atlantisz 12 gyűrűt formálva egy hosszan elnyúló domboldalon terül el. Minden egyes gyűrűt egy fal határolt, amely egy meghatározott drágakő és a hozzá tartozó angyal rezgését bocsátotta ki. Minden egyes falon egy kapu vezetett át, amely a fal mentén egy kör alakú utcába nyílott. A kapukat egy egyenesen vezető út kötötte össze egészen a dombtetőig, ahol a fő templom állt. "És Isten az emberek között lakozott és az Ő fénye megvilágította őket", ahogy ezt a régiek mondták. Atlantisz fő templomában volt Isten lakhelye. A templom közepén állt egy nagy hatszögű csillag-alakú, ajtó és ablak nélküli terem. Alapja, teteje, falai tiszta arannyal voltak bevonva. Szent hely volt ez, ahová soha senki nem léphetett be. Ez az Isteni lakóhely képezte a belső szentély középpontját. A belső szentély egy ezüsttel díszített, négyszög alakú helyiség volt. A hatszögű csillagterem körül 12 kör volt aranyból, egymástól 12-12 rőf távolságra. Minden egyes körön 12 fél ember nagyságú óriás drágakő állt.

A középponttól legtávolabb eső első kört 12 kristálytiszta jáspis, a másodikat 12 zafír, a harmadikat 12 kalcedón, a negyediket 12 smaragd képezte. Az ötödiket sardonyx, a hatodikat sarder, a hetediket krizolit, a nyolcadikat beryll, a kilencediket topáz, a tizediket krizopráz, a tizenegyediket hyacint képezte. A tizenkettedik kör, az isteni lekóhelytől 12 rőf távolságra, ametisztből állt.

A 12 kör 12 rőf távolságra ismét 144-et tesz ki. A számjegyek összege megint 9.
144 (rőf) x 12 (angyal) = 1728, a számjegyek összege ismételten 9.
144 (rőf) x 144 (drágakő) = 20736, összege 9.
A drágakőnevek betűinek összege 11-et tesz ki, jelentése: spirituális hatalom, ebből továbblépve a 2-es  szám adódik, jelentése: tudás.
Minden egyes drágakőhöz tartozott egy Istentől elrendelt angyal. A 144 angyal feladata az emberek segítése, védelmezése és tanítása volt. Minden angyal szolgálatában egy-egy loki állt.

Nézzük meg a kormányzás rendjét. Atlantisz birodalmát 12 királyság alkotta, élükön egy-egy királlyal. A birodalmat nem földrajzi szempontok, hanem feladatkörök alapján osztották fel. A királyok kiválasztása Isten kegyelme és kinevezése által történt. A birodalomban senki nem számított többnek vagy kevesebbnek a másiknál. Királynak lenni nem kiváltságot, sokkal inkább komoly terhet, fáradtságot, kötelességet, feladatot jelentett. Minden egyes királyt egy-egy angyal segítette, aki irányította és tanította őket. Hogy tevékenységüket ne korlátozzák, 12 angyalát nem nevükön, hanem feladatkörük alapján szólították:

Élet angyala
Öröm angyala
Nap angyala
Víz angyala
Föld angyala
Levegő angyala
Örökkévalóság angyala
Kreativitás angyala
Szeretet angyala
Bölcsesség angyala
Harmónia angyala
Erő angyala.

Egyáltalán kik is azok az angyalok? Az angyal szó (angolul: angel. latinul: angelus) eredetileg atlantiszi szóösszetétel: "Ang": élet (az egyiptomi szimbólum, az Ankh - az élet kulcsa - szintén innen ered), az "El": Isten fénye. Szabad fordításban tehát "Élő Istenfény" vagy "Életet adó isteni Fény". Gyermekkorunkból még emlékszünk az angyalokra. Ki ne ismerné azt a képet a hálószobában az őrangyalról, aki egy erős sodrású patakon segíti át a gyerekeket? Ki ne hallotta volna még a mondást egy-egy veszélyes helyzetből szerencsésen kikerülve: "Megvédett az őrangyalod!". Ennek ellenére legtöbben a káprázatos mesebirodalom képzeletvilágába száműzték őket.
De meggyőződésünk, hogy sikereink eléréséhez elkészített atlantiszi angyalpecsétek másolata minden nehéz helyzetben megsegít és semmi káros visszaütő hatása nincsen, valamint semmilyen más vallást nem sért. Aki az angyalokat szereti és tisztelni, becsben tartja rossz ember nem lehet.
Javaslat,hogy  vásároljon 3 angyalfigurát nevezze el őket;
1. Bölcsesség angyala, aki megvilágítja életünkben a sötétséget.
2. Hatalom angyala, aki a szükségünket és a szenvedésünket legyőzi.
3. Szeretet angyala, aki a mi vigaszunk és támaszunk, mert a szeretetnél nagyobb erő nincs.

Ezeket az angyalokat tegyük egymás mellé háromszög alakban, mögéjük helyezzen egy-egy gyertyát, a gyertya színe lehetőleg legyen fehér és kérje őket életének nehéz helyzeteiben segítsék meg. Ezzel a kis angyalidézéssel, melyet, ha szívvel-lélekkel csinálunk, saját magunk könnyedén megoldhatjuk problémánkat.

scroll back to top