Get Adobe Flash player

Új szolgáltatás!!!!

Esemény naptár

 ◄◄  ◄  ►►  ► 
június 2019
H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Oldalainkat 15 vendég és 0 tag böngészi

Legújabb tagok

  • timcsa84
  • kulacs
  • vheni
  • Julianna59
  • Lexa1350
  • Zsóka58

A világmindenség hatalmas, végtelen és emberi ésszel szinte felfoghatatlan, mekkora kiterjedésű és milyen formájú, mégis megkíséreljük megérteni a szerkezetét. Valójában az Univerzum többdimenziós kiterjedésű, éppen ezért csak fizikálisan tanulmányozva nem lehet megérteni ezt az összetett rendszert. Ennek tudatában tehát, hogy teljes és átfogó magyarázatot kaphassunk a világmindenség struktúrájáról, fizikai szinten és a dimenziók szintjén egyaránt le kell vezetni a működését.

 

 

 

Kezdjük el a legkisebb tényezővel a látható Univerzum megismerését, a bolygókkal és a napokkal. Jelen esetben a mi naprendszerünkből indulunk el és a továbbiakban is az Univerzum magasabb rendszereit a Földről, a mi naprendszerünkből és galaxisunkból, a Tejútrendszerből kiindulva közelítjük meg.

 Egy Nap és a körülötte keringő bolygók összessége alkot meg egy Naprendszert. A Naprendszer planétáinak pályáját alapvetően a központi csillag tömegvonzása határozza meg. A mi Napunk egy közepes méretű csillag, melynek átmérője kb. 1,4 millió km. Kora nagyjából 5 milliárd évesre tehető, ami azt jelenti, hogy kb. középkorú csillag. Távolsága a Földtől mérve kb. 8 fényperc, tehát a fénynek 8 percre van szüksége, mire eljut a Földre. A Nap vándorcsillag tehát folyamatos mozgásban van, akárcsak az összes többi csillag az egész Univerzumban. Ez azt jelenti, hogy nem csak a planéták keringenek a központi Nap körül egy meghatározott sebességgel és időben, hanem a Naprendszerünk is egy bizonyos pályán utazik a galaxisunk központi magja körül. A Naprendszerünk a Tejútrendszer magja körül 30.000 fényév távolságban helyezkedik el és egy 66.000 fényév átmérőjű pályán végzi a haladó mozgást a zodiákus csillagképekkel ellentétes irányban. A keringési ideje kb. 250 millió év.

 

Lépjünk néhány százezer fényévet a magasságokban és lássuk a galaxisok struktúráját.

A csillagok csillagrendszerekbe, galaxisokba tömörödnek. Az alakjuk lehet gömb, ellipszis, spirális, vagy szabálytalan. Az égbolton ködöknek, felhőnek, vagy éppen csak fényfoltocskának látjuk őket. A mi galaxisunk neve Tejútrendszer, egy spirál galaxis. Átmérője mintegy 100.000 fényév. Kb. 150 milliárd csillag található ebben a rendszerben. Ha tiszta időben, nyáron felnézünk az éjszakai égboltra gyönyörűen látható a spirál galaxisunk egyik karja a Tejút. A galaxisban szabad szemmel látható csillagok (kb. 3-4000) nagy része ezen az övön található. A Tejútrendszer is folyamatos haladómozgást végez, évente mintegy 6,6 millió km-es utat tesz meg kb. 210 km/s sebességgel.

Több csillagrendszer az egymáshoz közeli távolsága révén galaxishalmazokat alkot. Egy-egy galaxishalmaz több száz vagy több ezer esetleg néhány tíz különálló galaxisból állhat. A Tejútrendszer csaknem 30 ilyen csillagrendszerrel alkot egy galaxishalmazt, melynek az átmérője nagyjából 7 millió fényév.

Látható Univerzumban több milliárd galaxis található mindegyik galaxis szintúgy több milliárd vagy több százmilliárd csillagból áll össze. A galaxisok közötti távolság az üres tér több milliárd fényév is lehet. Hatalmas távolságok vannak térben és időben az Univerzumban, emberi ésszel szinte alig lehet felfogni.

A mi Naprendszerünkhöz legközelebb eső csillag a Szíriusz, ami 9 fényévre található, tehát a fényét, a mostani képét úgy látjuk ma, ahogyan az 9 évvel ezelőtt kinézett. A tejútrendszer hozzánk legtávolabb eső csillagai többé-kevésbé 60.000 fényévre találhatók.

 

Tehát gondoljuk végig, ha a Tejútrendszer másik felében eltűnne, megsemmisülne egy csillag valamilyen kataklizma során, azt csaknem 60.000 év múlva vennénk észre itt a Földön. És ez még csak a mi saját, „különbejáratu” csillagrendszerünk. A mi galaxishalmazunkhoz legközelebb eső halmaz pl. 1,2 milliárd fényévre található. A hozzánk legtávolabb eső galaxist nemrégiben fedezték fel a csillagászok, amely 13 milliárd fényévre esik tőlünk. Tehát ennek a galaxisnak a fénye, a mai képe 13 milliárd éves, vagyis ha figyelembe vesszük, hogy a mi naprendszerünk 5 milliárd éves akkor ez azt jelenti, hogy az újonnan felfedezett galaxis képét abban az állapotban látjuk ma, ahogyan az a mi naprendszerünk születése előtt 8 milliárd évvel kinézett.

Ha meggondoljuk azokat az irdatlan távolságokat, amelyek az iménti galaxisok, a makrokozmosz tereiben körülvesznek minket, akkor érezzük csak igazán hangyányinak magunkat. Vagyis magunk körül az Univerzumban csak nagyon távoli múltban létezett dolgokat látunk. Azt gondoljuk, hogy ez most van, de bizony ez nem fedi a valóságot. A csillagászok inkább egyfajta ókorkutató vagy még inkább őskorkutató történészek, hiszen milliárd évekkel ezelőtt történt jelenségeket vizsgálgatnak. Vagyis fogalmunk sincsen arról, hogy hogyan is nézhet ki a világegyetem ebben a pillanatban. Senkinek!

 

 

Világkorszakok

 

A tavaszi napéjegyenlőség, amely a csillagászati év kezdete (március 21.), a zodiákus Kos jegyével indul.  A Nap évről évre a tavaszi napéjegyenlőség idején nem ugyanabban a helyzetben áll, mint az előző évben. E jelenség magyarázata a földtengely elmozdulása. Ebből adódóan a tavaszpont végigvándorol az ekleptikán (a 12 állatövi jegyen), mégpedig ellentétes irányban az állatövi jegyek sorrendjével, vagyis hátrafelé. Ez a precesszió jelensége.

Az állatövi jegyek sorrendje: Kos, Bika, Ikrek, Rák, Oroszlán, Szűz, Mérleg, Skorpió, Nyilas, Bak, Vízöntő, Halak

Ennek értelmében tehát megfigyelhetjük, hogy a Napunk akárcsak az összes többi Nap az Univerzumban vándorcsillag, ami azt jelenti, hogy folyamatos mozgásban van.

Egy 77 körös spirálrugó alakú pályán halad felfelé a Tejúton. Ha a tetejére ér, akkor elérkezik a Naprendszerünkre, így a Földre az adott evolúció szerinti teljes megvilágosodás. Ezt a spirális utat a Nap nagyjából 2 millió év alatt járja be. A 77. kör vége és a 0. kör kezdete egyazon pont, tehát a 77. kör végéhez érkezve a 0. pontba visszafordulva, kezdődik az elejétől az újabb spirális út.

A távoli múltban, főképp a keleti kultúrákban a régi bölcsek és tudó emberek értették ezt az önmagába visszaforduló struktúrát, s jelrendszerükben a saját farkába harapó kígyóval szimbolizálták.

Ennek az örök körforgásnak a lényege, hogy minden 77 körben egyre fejlettebb és fejlettebb evolúciós szintre lép az adott Naprendszerben helyet foglaló élet. Ez, a mi esetünkben a Földre vonatkozik. 

A 77 kör, korszakokra osztható: 22 zöld, 7 ezüst, 7 arany, 38 kristály, 3 gyémántkor, ezek a korszakok a mentális és szellemi fejlettségi szintekre utalnak. Minden egyes kört 25920 év alatt teszünk meg. Egy-egy kör felosztható még négy 6480 éves ciklusra: fehér, arany, bordó, és fekete. Jelenleg a 29. kör és a 30. kör váltásán állunk, ami azt jelenti, hogy az utolsó ezüst világból jövünk az első arany világba. Most fog lejárni a 6480 éves fekete ciklus is.

 

A 25920 éves precesszió alatt áthaladunk mind a 12 állatövi jegyen, ez a világév. Egy jegyen az áthaladás ideje 2160 év, amit világhónapnak nevezünk. Napunk 72 év alatt tesz meg 1-ot, tehát egy állatövi jegy 30o-ot jelent. Ez, az egy fokra jutó 72 esztendős út pedig egy-egy világnapnak felel meg.

Ezeknek, az időegységeknek rendkívül nagy a szerepük a Föld és az emberiség életében. A nagy világév a Föld életében mindig egy-egy hatalmas korszakot fejez ki. A precessziós út során, a zodiákus jegyein áthaladva a Napunk hatása hatványozódik az állatövi jegyek hatásaival, s így korról korra mindig más-más hatást gyakorol a földi életre. Az egy éves Nappálya kezdetét a mindig tavaszi napéjegyenlőségtől számítjuk, s ezt tekintjük a Kos 0. fokának. A 25920 éves precesszió során azonban a Nap máshol foglal helyet. Jelen pillanatban, a Halak, és a Vízöntő az átmenetében tartózkodik.

 

Nem keverendő össze tehát a Nap precessziós mozgása az állandó állatövi jegyekben az éves nappálya haladásával, mert a precesszióban a Nap az a zodiákusok sorrendjével ellenkező irányban halad.

Őseink megtalálták az összefüggést a Nap a csillagjegyekben való elhelyezkedése és a földi élet szellemi minősége között, attól függően, hogy a Napunk a precesszió során melyik jegyben milyen hatást gyakorol a Földre.

A 6480 éves korszakok mind a mentális, mind a spirituális állapotra utalnak, de ezeken a korszakokon belül is, a 2160 éves világhónapok ciklusainak, szintén  meghatározható jellemzői vannak

 

Oroszlán: A földi élet még összhangban van a természettel és az égi törvényekkel.

Rák: Felborul az ősi tisztaság egyensúlya, nyughatatlanság és zavar a jellemző

Ikrek: Az emberi gondolkodásmód és a földi élet ismét kezdett kibontakozni.

Bika: Anyagias elemek kezdtek előtérbe helyeződni, az élet sokat vesztett szellemiségéből.

Kos: Megindul újra a szellemi fejlődés, az anyagi dolgok helyét átveszi a spiritualitás.

Halak: Visszavágyódás a szellemi és a lelki egyensúlyhoz. Ám a mentalitás és a spiritualitás a sötét időszakát éli annak ellenére, hogy a Halak elején megjelent Jézus, aki a világosság felé való vágyódást megszemélyesítette.

Vízöntő: Ez a korszak most indul el, (vagy legalábbis az átmeneti időszakban vagyunk), óriási változásokat idézve fel a földi életben. A Vízöntő hatásának köszönhetően, minden a feje tetejére lesz állítva, hogy a régi világból megszülethessen az új.

 

Megkezdődött a korszakváltás, amit sok nemzet próféciája megjövendölt. Ez nagyon fontos dolog az emberiség életében, mert most ismét tudatosan beleszólhat a saját sorsába. A korszakváltás és az ezzel járó spirituális fejlődés mindenképpen bekövetkezik. A kérdés csak az, hogy az emberiség mekkora része élvezheti az „új világot”? Ha továbbra is úgy gondolkodik az emberiség, hogy a nézeteltéréseket csak háborúval lehet megoldani, és tovább folytatja az önpusztító, környezetpusztító tevékenységét, s hagyja, hogy a rossz gondolat vezérelje, hát, hogy is fogalmazzak, nem lesz túl nagy a népsűrűség a Földön egy ideig. Ha viszont elérünk egy „kritikus tömeget” akik úgy gondolják, hogy vissza kell térni az egységes harmóniához és a Szeretet Kozmikus Energiájával minden baj és konfliktus megoldható, akkor minden bizonnyal zökkenőmentes korszakváltásnak lehetünk tanúi.

Tehát tudjuk hogy a Nap precessziós pályája 25920 év, és ennek következtében 2160 évenként áthalad az egyes állatövi jegyeken. Fontos tehát megjegyezni, hogy a korszakok fordított irányban következnek egymás után, miszerint a Vízöntő kor nem Bak, hanem Halak korszaka után következik.  Nem lehet azonban meghatározni az egyes korok közötti pontos átmenetet, mert nem egyik pillanatról másikra köszöntenek ránk, legyen elég információ az, hogy az előző korszak (Halak) kezdete valamikor Jézus születésének idejére tehető, s a mai kor (Vízöntő) pedig valamikor a második ezredév kezdeti időszakában indul, vagy indult el. Többféle magyarázat született a Vízöntő kor kezdetére, egyesek 1997 tavaszpontjára teszik ezt az időt, mások ragaszkodnak a Maya naptárkövek rendszeréhez, miszerint 2012-ben lesz a korszakváltás. Igazság szerint a pontos váltás meghatározásának nincs jelentősége, gyakorlati haszna kb. annyi, mint ha egy embernél a gyermekkor, a felnőttkor és az időskor közötti átmenetet szeretnénk napra pontosan meghatározni.

 

Az univerzum belső lényegisége

 

A különféle kultúrák érdekesebbnél érdekesebb elméletekkel sokszor az emberi képzelet határát súroló történetekkel írják le a világmindenség keletkezéséről alkotott elképzeléseiket. Amióta ember létezik a Földön, folyamatosan törekszik az Univerzum működésének megértésére. E képzelt vagy valóságosan megértett elméletek okán jöttek létre az emberiség történelme során a különböző vallások, vallási irányzatok, melyek alapjául minden esetben a hihetetlenül bőséges tartalmú mitológiák szolgáltak.

Viszont akármennyire is csodálatosan színesek a mitológiai leírások, az Univerzum titkának valódi megértése nem a szépen fogalmazott történetek mondataiban keresendő. Annál inkább kiolvasható a sorok között, kihallható a történetek valódi mélységes jelentéseiből.  Megjelent a Földön néhány nagy tanítómester a múltban, akik hatalmas tömegeknek tanították az igazságot, úgy, mint Buddha, Mohamed vagy Jézus, de igazság szerint sem a buddhisták, sem a mohamedánok, sem a keresztények nem értették meg, hogy miről beszélnek, leszámítva néhány kivételes embert, az ő közvetlen közeli tanítványaikat.

A régi nagy kultúrák tudói és bölcsei tökéletesen tisztába voltak ezzel a tudással, sajnos mára már szinte teljesen elveszett az őstudás ilyen formában. Viszont a mai kornak ismét megvannak a bölcsei, akik, újra felfedezni látszanak ezt az őstudást, de ma már nem táltosoknak, tudóknak vagy sámánoknak nevezik őket, hanem „egyszerűen csak” tudósoknak.

Ha meg akarjuk érteni az Univerzum működését a mélységekig, nekünk is meg kell ismerni a XXI. századi tudomány titkait és az ősbölcsesség mély értelmét. E két tudományág egy ugyanazon elméletet beszéli el. Szinte egymásból merítkeznek, mintha a régi kor bölcsei a mai tudományból merítették volna a tudásukat, vagy a mai fizikusok az ősbölcsességet megértve állítanák fel a kvantumfizika elméletét.

Ha megismerjük az Univerzum igazi struktúráját, ráébredünk, hogy a világról alkotott minden eddigi elképzelés eltér a valóságtól.

 

Az Univerzum teljes egészét, a világmindenség összes létező, elképzelhető és elképzelhetetlen részét, egyetlen Energia hozta létre, mely különböző kombinációkba fejlődve alkották meg a látható és láthatatlan világot. Ez a részecske nem más, mint az egyetlen létező, megfoghatatlan, törhetetlen és emberi törvényekkel nem szabályozható Kozmikus Energia.  Ez az egyetlen létező: a Kozmikus Szeretet Energia.

Minden, ami látható, érzékelhető, ebből az Energiából épül fel, és ez az Energia látja el élettel. Az egyetlen Energia először anyagegységeket és kvarkokat alkot, melyekből létrejön az elektron és az atommag, ezek összevonásából keletkezik az atom, és az atomi részecskék sokaságából felépülnek az anyagi világ végeláthatatlan, rendkívül sokrétű összetevői. (a Teremtés c. fejezetben részletesen kifejtettük) Ennek az Energiának sohasem volt kezdete és sosem lesz vége mindig is létezett, és örökké fennáll. Ez minden létezőnek az alapja.

Az Univerzum törvényei megszeghetetlenek, nem lehet módosítgatni, egyszerűen lehetetlen kikerülni. Csupán a történelmünk során a „nagy” vallási vezetőink találták ki számunkra, hogy „Isten”-nek elvárásai vannak az emberekkel szemben, melyek szerint büntet, ha nem felelsz meg neki, vagy jutalmaz ha, betartod a „törvényeit”.

Az Univerzum egyszerűen van. Nem vár el semmit, és nincsenek korlátozó törvényei. Viszont az egyén saját maga meg tudja fogni, és ki tudja használni az Univerzum adottságait. Az Univerzum alakítható, kihasználható, mi formálhatjuk meg a saját Univerzumról alkotott elképzeléseinket az élet tökéletesítéséhez, és nem kér érte cserébe semmit. Az Univerzum törvényei szerint az egyén maga vonzza be az élet minden egyes pillanatát, mindent eseményét és történését, az egyén maga határozza meg, hogy milyen élményeket akar átélni, milyen tapasztalásokon szeretne keresztülmenni, és ez mindenképpen így történik akár hiszünk ebben a valóságban akár nem.

Valójában, pontosan az elménkből fakadó emberi tudatlanságunk, és a kozmikus törvényeknek az emberiség elől való eltitkolása miatt hoztunk létre magunk köré olyan világot, amiben most élünk.

 

Bár, mi a jelenlegi csökönyös emberi elménkkel itt a Földön bizonyos növényfajtákat tartunk a legnagyobb élőlényeknek. Esetlegesen a vallásos istenfélő emberek egy valamilyen megfoghatatlan, elképzelhetetlen, magasságos „Istenről” gondolják ugyanezt. Ellentétben minden eddigi emberi elképzeléssel az Univerzum a létező legnagyobb élőlény, amely maga a tiszta, intelligens Kozmikus Energia.

Az Univerzum törvénye szerint nem létezik az „Isten” fogalma. Az emberi tudatot blokkoló dogmatikus vallási irányzatok hitetik el velünk évezredek óta, hogy valamilyen magasabb rendű élőlény állit számunkra törvényeket, és korlátoz a Szabad Akaratunkban. Megbüntet, ha valami rosszat követünk el, és megjutalmaz, ha feltétel nélkül önfeláldozók vagyunk, és valami jót cselekedtünk.

Ha elég bátor lennék ahhoz, hogy összeakaszkodjak minden eddigi emberi elképzeléssel és minden földi vallással, és ellent mondjak mindennek, amit évezredek óta a legmagasztosabb dolognak hitt az emberiség, akkor kijelenteném, hogy: Isten, olyan formában, ahogyan azt eddig elképzeltük, nem létezik. Az Élet örökérvényű körforgása létezik, a Szeretet tökéletes harmóniája létezik, a mindent megalkotó Kozmikus Energia létezik, és a tökéletes Univerzum létezik. Hiszen Isten = az Élettel, a Szeretettel, az Energiával, az Univerzummal.

Figyeljük meg ennek a négy fogalomnak az értelmét. Élet, Szeretet, Energia, Univerzum. Mind a négy fogalom behelyettesíthető egymásba, ugyanakkor felcserélhető az Isten fogalmával. Ha mondatokat alkotunk annak az Istennek a jellemzőiről, akiben eddig hittünk, és felcseréljük a fogalmakkal az Isten szót, tökéletesen értelmes kifejezéseket láthatunk magunk előtt, melyek rávezetnek az Igazság megértésére.

Javaslom, időzzünk itt el egy kicsit, és figyelmesen olvasgassuk ezeket a mondatokat.

(Megjegyezném itt, hogy ez utóbbi gondolatmenetemhez Neale Donald Walsch: A Holnap Istene c. könyve adta az ihletet).

 

Az Isten van. Az Isten minden, ami létezik. Az Istennek nincs alakja, nincsen formája és neme, nincs színe, íze, illata, és nincs mérete. Az Isten a minden, amiből minden megszületik. Az Isten az egyetlen létező leghatalmasabb erő. Az Isten intelligens, nem büntet meg semmiért, és nem kívánja tőled, hogy korlátok között élj. Az Isten nem kéri, hogy imádd, és nem vár el tőled semmit cserébe, azért amit ő nyújt neked. Bárhová nézel, mindenütt az Isten megnyilvánulásait látod. Minden, amit az Isten megteremtett része magának az Istennek. Semmi nincs, egyetlen élőlény vagy létező dolog, ami ne az Isten megnyilvánulása lenne. Az Isten ott áramlik mindenben. Te magad is az Isten megnyilvánulása vagy, az Isten pedig rajtad keresztül nyilvánítja meg önmagát. 

 

Az Élet van. Az Élet minden, ami létezik. Az Életnek nincs alakja, nincsen formája és neme, nincs színe, íze, illata, és nincs mérete. Az Élet a minden, amiből minden megszületik. Az Élet az egyetlen létező leghatalmasabb erő. Az Élet intelligens, nem büntet meg semmiért, és nem kívánja tőled, hogy korlátok között élj. Az Élet nem kéri, hogy imádd, és nem vár el tőled semmit cserébe, azért amit ő nyújt neked. Bárhová nézel, mindenütt az Élet megnyilvánulásait látod. Minden, amit az Élet megteremtett része magának az Életnek. Semmi nincs, egyetlen élőlény vagy létező dolog, ami ne az Élet megnyilvánulása lenne. Az Élet ott áramlik mindenben. Te magad is az Élet megnyilvánulása vagy, az Élet pedig rajtad keresztül nyilvánítja meg önmagát. 

 

A Szeretet van. A Szeretet minden, ami létezik. A Szeretetnek nincs alakja, nincsen formája és neme, nincs színe, íze, illata, és nincs mérete. A Szeretet a minden, amiből minden megszületik. A Szeretet az egyetlen létező leghatalmasabb erő. A Szeretet intelligens, nem büntet meg semmiért, és nem kívánja tőled, hogy korlátok között élj. A Szeretet nem kéri, hogy imádd, és nem vár el tőled semmit cserébe, azért amit ő nyújt neked. Bárhová nézel, mindenütt a Szeretet megnyilvánulásait látod. Minden, amit a Szeretet megteremtett része magának a Szeretetnek. Semmi nincs, egyetlen élőlény vagy létező dolog, ami ne a Szeretet megnyilvánulása lenne. A Szeretet ott áramlik mindenben. Te magad is a Szeretet megnyilvánulása vagy, a Szeretet pedig rajtad keresztül nyilvánítja meg önmagát. 

 

Az Energia van. Az Energia minden, ami létezik. Az energiának nincs alakja, nincsen formája és neme, nincs színe, íze, illata, és nincs mérete. Az Energia a minden, amiből minden megszületik. Az Energia az egyetlen létező leghatalmasabb erő. Az Energia intelligens, nem büntet meg semmiért, és nem kívánja tőled, hogy korlátok között élj. Az Energia nem kéri, hogy imádd, és nem vár el tőled semmit cserébe, azért amit ő nyújt neked. Bárhová nézel, mindenütt az Energia megnyilvánulásait látod. Minden, amit az Energia megteremtett része magának az Energiának. Semmi nincs, egyetlen élőlény vagy létező dolog, ami ne az Energia megnyilvánulása lenne. Az Energia ott áramlik mindenben. Te magad is az Energia megnyilvánulása vagy, az Energia pedig rajtad keresztül nyilvánítja meg önmagát. 

 

Az Univerzum van. Az Univerzum minden, ami létezik. Az Univerzumnak nincs alakja, nincsen formája és neme, nincs színe, íze, illata, és nincs mérete. Az Univerzum a minden, amiből minden megszületik. Az Univerzum az egyetlen létező leghatalmasabb erő. Az Univerzum intelligens, nem büntet meg semmiért, és nem kívánja tőled, hogy korlátok között élj. Az Univerzum nem kéri, hogy imádd, és nem vár el tőled semmit cserébe, azért amit ő nyújt neked. Bárhová nézel, mindenütt az Univerzum megnyilvánulásait látod. Minden, amit az Univerzum megteremtett része magának az Univerzumnak. Semmi nincs, egyetlen élőlény vagy létező dolog, ami ne az Univerzum megnyilvánulása lenne. Az Univerzum ott áramlik mindenben. Te magad is az Univerzum megnyilvánulása vagy, az Univerzum pedig rajtad keresztül nyilvánítja meg önmagát. 

( Forrás: Az Univerzum tana )

 

 

scroll back to top