Kényszeríts egy srácot leszokni a dohányzásról

Végül: - Hát csehül? Gyurika türelmesen válaszolgat. A kislány - rendkívül büszkén új, piros, keményfedelű naplófüzetére - fel akarja jegyezni a György név valamennyi idegen nyelvű változatát, s a fiú, aki mindjárt Irzsi lesz, kijavítja: - Nem, csehül nem így írják!

A bulizás veszélyei - Erre ügyelj, hogy ne érjen baj!

Az R betű tetején fordított kalappal, mint egy kis "v" betű. Ilonkának ez nagyon tetszik: - Iři Hoffmann!

fájhat-e a mellkas a dohányzás miatt hogyan lehet leszokni a dohányzásról 17

A név rajta ragadt. Egy év múlva már szinte senki se emlékszik rá, hogy Irzsit valaha is másképp szólították volna. Amíg Kassán élnek, Kényszeríts egy srácot leszokni a dohányzásról mindennapos vendég Mosonyéknál. Édesanyja húga, a háborúban megözvegyült Rózsika, akinél lakik, férjhez ment Irzsi egykori mennyiségtan tanárához a gimnázium alsó osztályaiból, akit a fiú nem különösebben kedvel, sőt titkon lenéz, mert azzal gyanúsítja, kényszeríts egy srácot leszokni a dohányzásról nem alaptalanul, hogy tudománya még ahhoz se elegendő, amit tanít.

A kamasz fiúk könyörtelenségével no meg a tanár úrról a barátai is minduntalan orra alá dörgölik véleményüketegy alkalommal ezt kereken megmondja Rózsikának, amit az asszony - természetesen - nem vesz jó néven. Más lehetőség híján mégis egy fedél alatt maradnak, amíg leszokni a dohányzásról, mielőtt túl késő lenne fiú leérettségizik.

Amikor aztán Irzsi túljut az egyetemi felvételi vizsgán, és ösztöndíjas lesz a prágai orvosi egyetemen, mindhárman fellélegeznek.

kényszeríts egy srácot leszokni a dohányzásról

Irzsi tehát gyakorlatilag többet van Mosonyéknál, mint otthon. A három kislány a szeme láttára nő fel, s így bőséges alkalma van rosszallni, hogy a meggondolatlanságig szeles, de a naivitásig egyenes lelkű és szókimondó Katalin milyen nyílt előszeretettel rajongja körül Annuskát. Míg a két nagyobbik lány csak "Ilonkám", meg "Erzsikém", a legkisebbik "Annuska-Mamuska", meg "Szememfénye", meg "Gyönyörűségem", sőt "Kincsesláda".

S miközben Annuska, pillanatonként kedvesen elcsodálkozó soványka kislányból, vonzó és bájos, Katalinhoz hasonlóan naiv, ám önzővé kényeztetett kisasszonnyá cseperedik, Irzsit egyre jobban felháborítja, hogy a család ezen nem kényszeríts egy srácot leszokni a dohányzásról semmi kivetnivalót.

Vagy talán mégis? Irzsinek némelykor az a benyomása - ha ugyan nem téved - hogy Mosony Antal Ilonkához, legidősebb lányához, bizalmasabb, egy árnyalattal meghittebb hangon szól.

Gáll András: Innen az Óperencián nem voltunk boldogok [Magyar Elektronikus Könyvtár - MEK]

Igaz, más alkalommal ugyanígy beszél Erzsikével. S talán csak azért, mert Annuska még kislány, csak ezért használ vele szemben atyaibb hangnemet. Másfelől Irzsi, aki nem egyszer fültanúja a lányok összezördüléseinek, felfigyel rá, és mulat rajta, ha a valamiért éppen dühös Ilonka úgy utasítja rendre Annuskát, hogy a szemrehányást a családi viszonyok tisztázásával kezdi, amit kifejezésre juttat a birtokos rag: "Anyád" meghagyta, hogy S azon is, ha Annuska, aki a perlekedés hevében kipirult arccal hivatkozik az apai szóra, "Apád" nézeteit idézi Ilonkának válaszul.

Ahhoz persze a kétségnek árnyéka se férhet, hogy a szülők azonos szeretettel gondoskodnak mindhárom lányukról.

kényszeríts egy srácot leszokni a dohányzásról

Ám Mosony alkatából - a közeli ismerősök körében ez közhely - csakugyan Ilonka örökölte a legtöbbet, s Irzsi tudja, hogy megint csak Ilonka az, akinek Mosony a legszívesebben mesél besztercebányai diákéveiről, saját elmúlt ifjúságáról.

Amikor majd alkalma nyílik rá tíz év múlva, amíg sikerül helyet szerezniük számára Prágában, Ilonka Besztercebányán tölti gyakorló orvosi éveit Mosony meghatottan vezeti elsőszülött lányát felfedező körútra kényszeríts egy srácot leszokni a dohányzásról városában, amiről a fiatal orvosnő nem kisebb elérzékenyüléssel fog mesélni Irzsinek.

Katalin se szereti jobban Annuskát a nővéreinél, legfeljebb csak többet kényezteti. Irzsi még kényszeríts egy srácot leszokni a dohányzásról másfél évtized múlva is elképzelhetetlennek mondaná, hogy jöhet olyan idő, amikor Annuska már nem lesz Katalin kincsesládája.

S hogy az idős Katalin, aki képtelen megbékélni Annuska férjének nyers és kíméletlenül szókimondó modorával már amennyire megenged magának titokban és be nem vallottan efféle érzelmeketözvegységére Erzsike meg a gyermekkora óta ismert örök jófiú és rangidős vő oltalmazó karjai alá húzódik; s hogy - bármennyit hívja is legkisebbik lánya - néhány napnál hosszabb időt nem szívesen tölt majd Annuskánál. Katalin dédelgető szeretete no meg híresen beosztásos természetea lányok étkezési szokásaira is rányomta a bélyegét.

A Mosony család hűtőszekrényében mert a Mosony család konyhájában, Prágában, már hűtőszekrény áll, amikor nyaranta más, közönséges halandók még szatyorban cipelik haza a jeget mindig akad valami jobb falat, amihez a két nagyobbik lány nem nyúl.

Ebben a házban a családtagok ugyanis versenyeznek egymással az igénytelenségben, s igényei csak Annuskának lehetnek, és vannak, a dolgok természetes rendje szerint.

Ilonkát meg Erzsikét ez nem zavarja. Irzsi viszont, aki a lányok perlekedéseiben amúgy is mindig az idősebbek pártján áll, ez esetben felkéretlenül és kérdezetlenül ítélkezik, és időnként - legszívesebben - kényszeríts egy srácot leszokni a dohányzásról Annuskát.

A "Három a Kislány" házában "Dreimädchen-Haus" - szalad ki a szó Irzsi száján, amit Mosony helybenhagyó, elégedett mosollyal méltányol valójában ima dohányzás segítséget zavartalan a harmónia. Amikor a család Prágába költözik, Irzsi már ott várja őket, s azóta is, ha éppen nincs találkája valakivel, egy lánnyal például, akivel itt nem szívesen mutatkoznék, szabad estéit rendszerint Mosonyéknál tölti. A ház a Tucholsky utcában nem is utca, csak rövidke zsákutca a minisztériumi főtisztviselők lakónegyedében; ezen a környéken valaha nem épületeket emeltek, hanem házakat építettek a jó cseh polgárok, legtöbb egyemeleteseket nyáron megbújik a tetők magasáig terebélyesedő öreg fák között, télen pedig - mert itt nincs átmenő forgalom - belesüpped a hóba, amely napokig érintetlen marad, s csak a lakók taposnak bele ösvényt a lábukkal.

A nappali szobában a házikisasszonyok barátnői, meg a két idősebbik nővér és a vendéglányok udvarlói, közöttük Ilonka későbbi férje, aki ezidőben nemesen és tapintatosan szenved így senkit se zavar, s egy-két évig még szenvedni fog a viszonzatlan szerelem okábóla rádió hangszórójához kapcsolt vadonatúj Tesla-magnetofont csodálják.

Körülállják a fiatalok által közkedvelt családfőt, aki néhány pillanattal előbb érkezett haza, s mielőtt visszavonulna a szülők hálószobájába, még bemutatja szólóban és korát meghazudtoló fürgeséggel, hogy az ő idejében miként táncolták a charlestont.

Később Irzsi táncra kéri Ilonkát, akit szinte vezetnie se kell, olyan könnyed természetességgel alkalmazkodik a lépéseihez, legvégül - kegyesen - a még félig-meddig gyermek, félig-meddig kisasszony Annuskát is, aki - hiába csinos kislány - mereven táncol, mintha fából faragták volna a lábait meg a derekát.

Irzsinek, őszinte szomorúságára, később se lesz belőle sok öröme, ha Annuskával táncol; kényszeríts egy srácot leszokni a dohányzásról se, amikor már férjes nő lesz és egy rakoncátlan fiúgyermek meg egy kislány anyja, akikkel a nagyszülőknek nehéz lesz magyarul megértetniük magukat. Amikor viszont majd Amerikában találkoznak ismét, ahova elsőül ő érkezik ki, és ahol ismeretségi körük ugyanúgy közös lesz, mint Bécsben volt, bizony, már szívesen fogja át a derekát, s szeretné, habár nem teszi meg, tánc közben közelebb szorítani magához, hogy közvetlenebbül érezze a vele itt mindig örömmel tangózó Annuska kicsiny, rugalmasan puha, formás kebleit.

Csak egyszer hallottam.

Tudja róluk - mert megtörténik, habár ritkán, kényszeríts egy srácot leszokni a dohányzásról otthoni kényelemben, házi tevés-vevés közben lepi meg, koradélutáni órákban, nyáron egy szál vékony ruhában, amely alatt megrezzennek a mellei, valahányszor mozdul, és átsötétlenek a házi ruha alól a kicsiny udvarukkal árnyékként kirajzolódó mellbimbók - hogy olyan feszesek, még negyvenegynéhány esztendős korában is, mint egy kislány keblei.

A Mosony lányok olyan észrevétlenül nőttek bele Irzsi férfiéletébe, hogy neki magának is később nehezére esett visszaemlékeznie, mikor és hogyan történt, hogy egyszer csak már nem gyermekeknek látta őket, hanem fiatal nőknek, akiket ő - akárcsak más hasonló korú lányokat - éber, kíváncsi, figyelmes szemmel mérlegel.

Ilonka nyolcesztendős volt, amikor a tizenhat éves Hoffmann Gyurit átkeresztelte Irzsivé, s Hoffmann Gyuri érzelemvilágában a három Mosony lánynak akkor még nem volt meghatározott helye.

Hozzátartoztak a szüleikhez, akiket Apinak meg Maminak szólítottak, ami nem csak kedvesen hangzott, de egyben kitüntetően is, s a felcseperedő, majd anyányi lányok érdeme volt, ha később két és fél nemzedék Annuska barátnőitől Ilonka udvarlóiig és - amikor a szülők nem voltak jelen - Irzsivel bezárólag csak ezen a néven emlegette őket.

Irzsi ezt elismeréssel írta a lányok javára, mert hite szerint - habár szemtől szemben ő maga mindkettőjüket a keresztnevükön szólította - volt abban valami különleges és jelentős, ahogyan Mosony Antal helyett Mosony Api volt mondható, meg Mami a közhasználatos Katalin néni helyett.

Hogyan lehetek biztonságban egy bulin?

A Mosonyak kassai háza, amelyet egyedül laktak, s amely - szerencséjükre - nem volt annyira tágas, hogy a Közép- és Kelet-Európában rosszemlékű első békeévek, majd a kommunista idők gyakorlata szerint leválasztható lett volna belőle egy, vagy több helyiség hatósági kényszerrel beutalt lakók számára, ez a ház még a kisgyermekeknek nyújtott otthont.

A lányok a prágai lakás díszletei között nőttek kisasszonyokká. A két idősebbik nővér gyermekkoráról ennél sokkal többre Irzsi nem emlékezett. Csak amikor Ilonka kezdte észrevetetni magáról, hogy már nem kislány, majd Erzsikével együtt mind nyomatékosabban elvárták, hogy kezeljék őket udvart tartó ifjú hölgyekként amik most már csakugyan voltakIrzsi ekkor kezdett felfigyelni rájuk, s barátságos érdeklődéssel alkalmazkodott az új helyzethez.

A nyúlánk, szőke, fitos orrú; s divatos, nagy szemüvege mögött huncutul vidám tekintetű, haragos óráiban bosszúsan tréfálkozó, mindenkit megnevettető Erzsikét - alig tizenhat éves - a Mosony házban ő veszi elsőül komolyan az idő ebben Irzsit igazoltaamikor forgolódni kezdett körülötte a kedves Lipi, későbbi férje, Ilonka középiskolai osztálytársa, aki hamarosan olyan megszokott lett a házban, mint egy nélkülözhetetlen, kényelmes bútordarab.

A szomorú tekintetű Júliát nézte, majd átölelte a vállát: - Nincs semmi baj, aranyom. Szeretünk téged és nem fogom engedni elmérgesedni köztünk a légkört. Bánt, hogy az imádott lányomnak kellett felnyitnia a szememet. Rossz belegondolnom, hogy ismét majdnem mindent elrontottam magam körül. Zsófi zsebében a lépcsőfordulóban szólalt meg a mobilja.

A hálás Erzsike ezért kitüntette Irzsit bizalmával, s amikor bajba került - Lipi angyalian jó fiú volt, de nőkkel, komolyan, Erzsikéig nem volt dolga, s amikor először lefeküdtek egymással, Lipi, gyakorlatlanul, nem volt képes megóvni a következményektől; a lány teherbe esett - Irzsitől kért és kapott tapintatos segítséget. Ilonkát - noha ő az idősebb - Irzsi még jó ideig tapasztalatlanabbnak hiszi Erzsikénél, s tapasztalatlanabbnak, mint amilyen a valóságban volt.

 1. Пока Семь Солнц медленно разгорались впереди, Хилвар первым выразил вслух общее мнение.
 2. Népi gyógyszerek a dohányzáshoz

De már őt is régóta más szemmel nézi. A véletlen úgy hozta, hogy Irzsi ezidőben kezdi általában más szemmel nézni az Ilonkával többé-kevésbé egykorú lányokat.

A bulizás veszélyei - Erre ügyelj, hogy ne érjen baj!

Tizenöt éves korától huszonöt éves koráig ugyanis egyszerűen nem érdekelték a nála fiatalabbak. Sem a fiúk, sem a lányok, sem a nyolc, sem a tizenévesek. Már akkoriban is, amikor Irzsi még Hoffmann Gyuri volt, a nála egy-két évvel nagyobbak társaságát kereste. Gimnazista korában nemcsak barátai, de szerelmei is mind idősebbek voltak kényszeríts egy srácot leszokni a dohányzásról. Minthogy magas növésű volt, jóképű, és szellemileg-lelkileg koraérett, a lányok többnyire viszonozták érdeklődését, ami előnyösen befolyásolta a kamaszkorából alig kinőtt fiú magabiztosságát, s egyszersmind megerősítette abbeli meggyőződésében, hogy nála fiatalabb lányokkal nincs miről beszélnie és - főképp - nincs mihez kezdenie velük.

Amikor Prágában megkezdte orvosi tanulmányait, a másod- harmadéves egyetemi hallgatók között viszontlátta több kassai barátját, révükön más felsőbb évesekkel is ismeretséget kötött, közöttük - megint csak - nála idősebb lányokkal.

Még idősebbekhez azonban Irzsi már nem vonzódott. Ellenkezőleg, saját őszinte meglepetésére és előbb némi csodálkozással éppen betöltötte a huszonötötkomolyan beleszeretett a zeneakadémia egyik, nála öt évvel fiatalabb növendékébe.

Egy kollegájánál, akinek szülei a morvaországi Brünnben éltek, megismerkedett a zongora szakos brünni kislánnyal. Néhány nap múlva ismét találkozott vele, hangversenyre, színházba hívta; majd hónapokon át, ha csak tehette, felkereste a családnál, akiknél Prágában lakott, s akik itt gondját viselték a szülei helyett.

Kényszeríts egy srácot leszokni a dohányzásról szemében a kislány maga volt a megtestesült ártatlanság. Talán tévedett, de úgy érezte, hogy ez az a lány, akinek nem udvarolhat, főképp azért, hogy lefeküdjék vele.

 • Fejezetek - Otthon - My Home is the World
 • Kis angol nyelvtan dohár péter by Pintér József - Issuu
 • Szédülhetek e, amikor abbahagytam a dohányzást
 • Műveltetés Causation V.
 • V. PÓCSAY ROZIKA: ÁLLÍTÓLAG APA LETTEM
 • Barátnője leszokta a dohányzást, és nem tudom

S habár a szerelem rövidéletű volt a kislány annyira mégse volt ártatlan, hogy ne csak a zenében, de az életben is a lángoló érzelmeket keresse; neki férjre volt szüksége, aki elősegítheti érvényesülését, márpedig akkoriban erre nem látszott Irzsi a legalkalmasabbnaka húszéves lányok még hamvas, üdítő fiatalságának vonzereje a szerelem elmúltával is változatlan maradt.

S habár időközben jó néhány évet öregedett, lanyhulatlan volt abban az időben is férfi-pályafutásának végén Irzsi - esélyek híján már inkább csak kényszeríts egy srácot leszokni a dohányzásról - még mindig a nála sokkal fiatalabb nőkhöz vonzódottamikor nővérei nyomdokában Annuska is átlépte a határt, amely elválasztotta egymástól az érdektelen gyermekek világát az érdekes kislányokétól.

Ekkor viszont kellemetlen meglepetés érte. Annuska, aki már egyetemi hallgató volt, amikor ő még mindig nem különösebben értelmes gyermekként kezelte nővéreit meg a ház ifjabb barátait - akárcsak Irzsit - időnként megrémítette a csalhatatlan meggyőződés biztonságával kimondott, meghökkentően szűklátókörű, az elemi élet- meg emberismeret hiányáról árulkodó kategorikus ítéleteivel ; Annuska, aki ha merészelt véleményt mondani valamiről, ő azon nyomban kioktatta, noha tudnia kellett - de nem törődött vele - hogy a lány ezt nem fogadhatja szívesen; Annuska, aki az egymást - nem csak Irzsi szájából - nap nap után követő, elkerülhetetlen kioktatásokat kényszeredett mosollyal hallgatta végig, talán ki tudhatja?

A lány nem kerülte, de nem is kereste Irzsi társaságát.

Mit kell tudnom a drogokról és az alkoholokról?

Közönye viszont még a vélekedéseinél is jobban ingerelte Irzsit. Valójában nagyon szeretett volna közelebb férkőzni Annuska szívéhez.

EGÉSZSÉGÜNKRE - Könnyen leszokni a dohányzásról (2014.10.27.)

S minthogy ügyelt rá idő multával egyre jobbanhogy beszédmódjával, ha csak lehet, ne bántsa, s a kioktatásokat is, egyre gondosabban, barátságosra hangszerelte, rossznéven vette a lánytól, hogy tagadhatatlan érdeklődését mégse viszonozza. Igaz, Annuskát sok mindenért nem kedvelte, a figyelmét azonban annál erősebben kívánta. S tulajdonképpen - mi tagadás - már nemcsak a figyelmét.

Más körülmények között - habár ez nemtelen indulat volt - valószínűleg szerette volna megszerettetni magát vele, s elképzelte, milyen volna, ha megtaníthatná szerelemre. Minthogy a gondolataiban senki se olvashatott, s gondolatban Annuskával bármit megtehetett, gondolatban levetkőztette, s ilyenkor azt képzelte, hogy Annuska, miközben megszabadítja ruháitól, maga lesz a megtestesült tanulékonyság.

A lányba határozottan nem volt szerelmes bizonyosan nemcsak bolondul kívánta, égő testi kívánsággal, s ellenségesen vette tudomásul nem azt, hogy elérhetetlen amibe eleve belenyugodott, hiszen a körülmények Irzsi számára mindenképpen elérhetetlenné tettékhanem, hogy Annuska - mert valójában ilyen egyszerűen álltak a dolgok - ővele már életkora miatt is másképp beszél, mint azokkal, akik őérette és őhozzá jártak a házba.

Egyszer minden előszörre esik meg valakivel. Irzsi ráébredt, hogy már nem egészen fiatal, s a felismerés annál kellemetlenebb volt, minthogy eddig észre se vette, hogy miképpen öregedett a tizenhat éves Hoffmann Gyuri, ha még nem is középkorú, de már a harmincas éveit taposó férfivá.

Egyelőre azonban Annuska általános iskolás kislány, s Irzsi, aki még mindig csak olyankor vesz róla tudomást, amikor a kényszeríts egy srácot leszokni a dohányzásról valami kivetnivalót talál, alig huszonhat éves. Tavasszal azonban még senki se tudja, hogy milyen irányt vesznek majd a kényszeríts egy srácot leszokni a dohányzásról Magyarországon. Ilonka érettségizik, most várják haza egy szóbeli vizsgáról. Irzsi meghosszabbította az ebédszünetét, hogy benézhessen Mosonyékhoz.

A Tucholsky utcában a szülők az ablak közeléből türelmetlenül tekintgetnek tudom, hogyan kell leszokni a dohányzásról kapu felé.

A század utolsó évtizedének küszöbén Nueva Barcelonában, vagyis röviden Nuevában, az állítólag katalán alapítású latin-amerikai egyetemi városban, Annuskának kényszeríts egy srácot leszokni a dohányzásról kerül egy könyv a magyar Ötvenhatról. Angol kényszeríts egy srácot leszokni a dohányzásról műve, és sok lelkesedéssel ajánlja Irzsinek. Hetente háromszor Irzsi délután magánrendelést folytat. Ezen a szerdai napon, útban hazafelé a mintegy autó-negyedórányira fekvő Santanderbe, megállt Wágneréknál.

Berlinben ekkor már ledőlt a Fal, amely nemcsak a várost, hanem a világot választotta ketté. Csehszlovákiában, azaz "otthon" a kommunista párt, némi habozás után, ellenállás nélkül megadta magát sorsának, és kiengedte kezéből a hatalom gyeplőit. Magyarországon, ahol őszén az akkor még kormányon levő reform-kommunistáknak történelmi szerepük volt a berlini fal áttörésében, a választásokat követően a klasszikus kommunisták után a reform-kommunistákat is kitessékelték, többé-kevésbé udvariasan, a kormányzás intézményeiből.

A távoli Nueva kis kelet-középeurópai közösségében a társalgás hetek óta főképp Kelet-Európa körül forog. A változások, amelyeket senkise látott előre, meglepő kényszeríts egy srácot leszokni a dohányzásról, erősen foglalkoztatják az itt már megtelepülteknek számító, valamikori emigránsok képzeletét.

Irzsi, aki ezekben a hónapokban lelkileg megfiatalodott és barátságos szemmel néz a világba, helybenhagyólag mosolyog Annuska lelkesedésén, de egy könyv, amelyet angolul írtak angol olvasók számára, mi újat mondhatna neki ról? Annuska ajkai közül ekkor kiszalad a megjegyzés, amelynek gunyoros hangjától Irzsi egyszeriben visszatalál huszonöt évvel korábbi önmagukhoz: - Mit tudtál te akkor? Csak nem akarod azt mondani, hogy te tudtad a Rude Pravo-ból, mi történik Budapesten?

Ez még Annuska férjének, Wágner Tibinek is sok. Közbeszól, s a gyengébbik nem sértődékenységét tisztelő jól kényszeríts egy srácot leszokni a dohányzásról férfi figyelmes hangján igyekszik óvatosan megmagyarázni a feleségének, hogy Irzsi abban az időben talán mégse a prágai kommunista pártlapból szerezte értesüléseit, ahogyan azt Annuska képzeli.

Irzsi nem válaszol, csak rábámul Annuskára, mintha jelenést látna, megrázza a kényszeríts egy srácot leszokni a dohányzásról, ahogy a kutya rázza ki füléből a vizet, s hangtalanul nevet.

Az autópályán, a rövidke úton Nueva központja és Santander között, villanásszerűen és rendezetlenül kényszeríts egy srácot leszokni a dohányzásról át agyán az ötvenhatos emlékek.

 • A mindenséggel mérd magad!
 • Amilyen nagyszerű dolog egy jó társasággal együtt lenni és bulizni egy nagyot, legalább annyira veszélyes is.
 • A dohányzásról lemondók véleménye

Az első tavaszi hónapok feszült várakozása. A kiábrándulás, hogy Hruscsov beszámolójának Sztálin rémtetteiről Csehszlovákiában nincs számottevő hivatalos visszhangja.

A mind irigykedőbb pillantások Magyarország felé. A pesti sajtó. Az elismerő főhajtás - legalább gondolatban - a mind hangosabban és egyre merészebben politizáló magyar írók előtt, akik kezükbe látszanak venni az ország sorsát.