Mi hiányzik a leginkább az idei nyárból?

Majakovszkij ma ma leszoktam a dohányzásról

Harminchat év

Békés Megyei Népújság, S a felnőttek holmijai mel­lett a kisiskolásoknak is öröm egy névbetűvel díszí­tett tornazsák, uzsonnazacs­kó, sőt a szépen hímzett osz­tálykönyvborítónak is ékes­sége lehet az ilyen betűvel kivarrt felirat. Egészség — higiénia Hogyan szokhat le a dohányzásról? Az Egészségügyi Világ- szervezet WHO minden év­ben, megalakulásának nap­ján, az emberiség figyelmét egy-egy olyan egészségügyi problémára hívja fel, amely milliókat érint. Talán a hatásos propagan­dának köszönhető, hogy mos­tanában egyre többen igyek­szenek leszokni a dohány­zásról.

Szeretnénk mi is né­hány jó tanácsot adni, hogy a leszokással járó nehézsé­geket megkönnyítsük. A nikotin hatásának je­lentős része elmarad, ha rit­kábban gyújtunk rá, ha nem szívjuk tüdőig a füstöt, in­kább csak szelíden pöféke­lünk.

Ha látta már a füstszűrös szipka tisztítását, akkor ön is tudja, hogy milyen csú­nya, nyúlós, sötét kátrány kerül a tüdő hólyagocskáiba. Ha egy erős dohányos na­ponta csak egy cigarettával csökkenti adagját, ezt észre­vétlenül megteheti, amíg el nem jut a napi nyolc—tíz darabhoz.

Ez már könnyít a gyomrán, tüdején, szívén, erein anélkül, hogy le kel­lett volna mondani a niko­tinról. Ha ezt az állapotot pár hónapig rögzíteni tudja, akkor egy második szakasz­ban leviheti ötre.

Akinek öt cigaretta elég egy nap, az egy idő után ezt is nyugod­tan elhagyhatja, hiszen már nem számít szenvedélyes do­hányosnak. A nikotintól nyo- morgatott szervezet ilyenkor valósággal fellélegzik, és az érezhető siker szintén ér annyit, mint az egyik nap­ról ritkán dohányzom, de nem tudok kilépni majakovszkij ma ma leszoktam a dohányzásról végleg abba­hagyok látványos sikerélmé­nye.

Aki fogadalomból, orvosi. Megkönnyítheti a leszo­kást, de legalább is enyhíti a nikotin hatását, ha füst­szűrös cigarettára vagy fil­teres szipka használatára tér át. Érdekes tapasztalati tény, hogy a pipázó vagy szivaro­zó embert kevésbé éri a do­hányzás káros hatása, majakovszkij ma ma leszoktam a dohányzásról ennek füstjét nem szokás le­szívni.

Harminchat év

A leszokás nehéz nap­jain átsegít néhány pótszer is. A Tabex vagy más do­hányzásról leszoktató tab­letta, a dohányízű rágógumi. Még egyszerűbb reggelen­ként egy pohár keserű, hi­deg teát meginni, egy-egy ál­mát vagy aszaltszilvát esze­getni. Fontos megemlíteni a pasz- szív dohányzás problémáját is.

Magasból nézvést megtorpant hadnak tűnhetett volna, amely egyszer, valamikor, nekibuzdult, hogy rohammal bevegye a hegy szelíden aláereszkedő oldalát, feljebb a nyugalom csendjét dajkáló fennsíkot, egészen a borzas üstökű erdőig, aztán ereje fogytán letett a szándékáról, s megkapaszkodott azon a ponton, ameddig eljutott.

Egyre több helyen talál­kozni a dohányzást tiltó, vagy mellőzésére felkérő táblákkal. Érdekes, hogy még a legszenvedélyesebb dohá­nyosok is — különösen az utóbbi időben — tiszteletben tartják ezeket a táblákat.

Társkereséseim naplója

Ma már illetlenségnek számít, ha valaki ilyen helyen mégis rágyújt. Túl azon, hogy ön­magát előnytelen jellembeli tulajdonságokkal tünteti fel, füstölésével passzív dohány­zásra kényszeríti környeze­tét. Ügyszintén a gyermekek is sokat szenvednek a felnőt­tek füstjétől. Kiskorú gyer­mekek dohányzása utcán, vagy közterületen hasonlóan megbotránkoztató.

Éppen ezért, hogy egészségünket vagy dohányzásunkat he­lyezzük előtérbe, a választás és a felelősség a miénk, de nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy egyéni példa- mutatással ugyanúgy hatha­tunk a környezetünkre. König János, a Vöröskereszt egészségnevelési munkabizottságának elnöke HUMOR — Mondja szomszédasz- szony, hogyan tudta elérni azt, hogy a férje ilyen lelke­sen ássa a majakovszkij ma ma leszoktam a dohányzásról A férjem úgy vigyáz rám, mint egy házőrző ku­tya.

A Szomszédnéni és Felméri lefizethető! Várják Ponta és Johannis ajánlatát Az elnökválasztás konkurenciája a humorturné!

Az egyik ablakból Dupont úr kiabál a tűzoltóknak: — Engem mentsenek meg először! Egyet- mást feltétlenül szeretnék megváltoztatni benne Tavasz lesz Kosztolányi Dezső verséből idézünk a függőleges Ritka férfinév. A másik helyre.

leszokni a szívproblémákat akik abbahagyták a dohányzást 2020-ban

Maró folyadék. Fél tyúk! Vissza: másét elkívánó, kapzsi.

A Szomszédnéni és Felméri lefizethető! Várják Ponta és Johannis ajánlatát

Miniatűr, röv. I-vel a végén: henger alakú fűtt tészta. Enniva­ló argónyelven. Azonos betűk. Vissza: óvja. Illatos virá­gú fa. Fás terület. Élősködő féreg.

Szokj le a dohányzásról egy pillanat alatt!

Mo­hón evett. Becézett női név. Borzol, kuszái. Bolgár pénz. Római ezer- ötvennégyes. Központ, cso­mópont. Arra a helyre. Fél sajt! Ruhát simítók.

SIMOR ANDRÁS

Bányában dolgozik. Névelős állókép. Neves újságíró, színműíró Lász­ló. Húg betűi. Esz- kábálta. Árva gyermek gondviselője. Alapos, jól végzett munka jelzője. Vissza: betegség jele. Becézett Hona. Tö­megközlekedési eszköz.

Párhuzamosok Szabó Lőrinc és felesége levelezése — ben már majdnem negyedszázada házasok. Vagy mégsem? Állandó lázadásban éltek kötöttségeik ellen: a férj a szabadságot kívánta, a feleség ugyanezt csak fájdalmas panaszok közt tűrte.

Ilyen lesz az aludttej. Konko- lyozógép. Beküldési határidő: április Megfejtéseket csak levele­zőlapon fogadunk el. A március i rejtvénypályázat helyes megfejtése: — A hu­szonhatodik év — örök barátaink — A sátán műremekei — Tücsökzene — Pandora. Békéscsa­bai Szabadság: de. Békéscsabai Terv: fél 6 órakor: Oké, spanyolok!

Gyulai Erkel: fél 4 órakor: Veronika és a bűvös zsák, fél 6 és fél 8 órakor: Csú­fak és gonoszak. Gyulai Petőfi: 3 órakor: Harminc lány és Py­thagoras, 5 és 7 órakor: Férfiak póráz nélkül. Orosházi Béke: 5 órakor: Futárszolgálat, 7 órakor: Egy egészen kicsi kispolgár. Orosházi Partizán: fél 4 órakor: Tecumseh, fél 6 és fél 8 óra­kor: Örült nők ketrece. Bé­késcsabai Szabadság: minden előadáson: Békeidő. Békéscsabai Terv: fél 6 órakor: Oké, spa­nyolok! Gyulai Erkel: Csúfak és gonoszak.

Békés Megyei Népújság, 1980. április (35. évfolyam, 77-100. szám)

Gyu­lai Petőfi: 3 órakor: Harminc lány és Pythagoras, 5 és 7 óra­kor: Férfiak póráz nélkül. Oros­házi Béke: 5 órakor: Futárszol­gálat, 7 órakor: Egy egészen ki­csi kispolgár. Orosházi Partizán: fél 4 órakor: Tecumseh, fél 6 és fél 8 órakor: örült nők ketrece. Szarvasi Táncsics: Akiket a for­ró szenvedély hevít.

A szünetben: Reklám. Amerikai bűnügyi filmsorozat.

a dohányzás fáj leszokni a dohányzást 41 éves korig

Történetek a Szivárvány országából. Baia Maré labdarúgó-mérkőzés­ről. Az Onedin tengeri útvonal. Angol film. Tudományos-doku- mentumfilm.

Üvöltő szelek. Olasz mese. Álszentek összeeskü­vése. Közben: 5. Idő járásjelentés: 4. Vasárnap: 8. MŰSOR: 7. Mándy Iván hangjáté­ka. Közben: kb.

majakovszkij ma ma leszoktam a dohányzásról

Zenés magazinműsor. Délutá­ni műsor: Utána hétfőtől péntekig: Reventil orrspray 20ml nyer ma7 — Hírek, időjárásje­lentés: 4.

Békés Megyei Népújság, 1980. április (35. évfolyam, 77-100. szám)

Vasárnap: 6. Közben: Homé­rosz eposzának rádióváltozata. Közvben: MŰSOR: 9. Kedvelt melódiák, az Easy Connection együttes felvételei­ből. Riporter: Merza Jenő. Maurice André játszik.

Ri­porter: Cseh Éva. A jászberényi Bacsa Ferenc énekel és gitározik.

  • Egyre kövérebb lesz, amikor abbahagyja a dohányzást
  • Hörgők a dohányzásról való leszokás után
  • Remélem nem az én adómból